برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 77 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

جدول زندگي دو جنسي سن-مرحله و ظرفيت شکارگري سن Nesidiocoris tenuis در تغذيه از Trialeurodes vaporariorum روي سه محصول مهم گلخانه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 
چکیده: 

سن شکارگر Nesidiocoris tenuis يکي از مهمترين دشمنان طبيعي سفيدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum مي باشد. در اين تحقيق جدول زندگي دوجنسي سن- مرحله و توانايي شکارگري اين شکارگر در تغذيه از پوره هاي سن دوم سفيدبالک گلخانه در دماي 2±25 درجه ي سلسيوس، رطوبت نسبي 10±65 درصد و دوره ي نوري 16:8 ساعت (تاريکي: روشنايي) روي سه گياه بادمجان، خيار و گوجه فرنگي مورد بررسي قرار گرفت. ميانگين ها و خطاي معيار بر اساس روش بوت استراپ با يک صد هزار تکرار محاسبه شد. بر اساس نتايج به دست آمده مدت زمان نشو و نماي مراحل نابالغ (از تخم تا ظهور حشرات بالغ) در سه گياه ميزبان ياد شده به ترتيب 23.94±0.12، 22.94±0.27 و 22.43±0.21 روز، طول عمر حشرات بالغ ماده به ترتيب 21.2±0.49، 25±0.24 و 24.2±0.78 روز و نرها 26.16±1.91، 28.92±1.46 و 29.25±1.43 روز و ميانگين تعداد تخم گذاشته شده توسط هر حشره ي ماده در طول زندگي به ترتيب 84.36±3.17، 114.44±2.32 و 122.73±4.92 به دست آمد. نرخ ذاتي افزايش جمعيت (r) شکارگر روي بادمجان، خيار و گوجه فرنگي به ترتيب 0.102±0.0052، 0.111±0.0054 و 0.117±0.0046 (روز 1-) و نرخ خالص توليد مثل (R0) به ترتيب 30.13±4.94، 40.87±6.6 و 52.6±7.53 (تخم) محاسبه شد. بالاترين نرخ خالص شکارگري (C0) روي گياه گوجه فرنگي (1803.59±135.9 پوره ي سفيدبالک/شکارگر) ثبت شد که با دو تيمار ديگر (1337.17±114.27 در خيار و 1163.27±105.81 در بادمجان) تفاوت معني داري دا شت. تفاوت در نرخ تبديل جمعيت شکار به نتاج شکارگر (Qp) در گياهان ميزبان معني دار نبود و به ترتيب 34.29±3.12، 32.72±3.97 و 38.61±4.41 پوره به ازاي توليد يک عدد تخم شکارگر در گوجه فرنگي، خيار و بادمجان محاسبه شد. در مجموع، در اين تحقيق گوجه فرنگي در مقايسه با دو گياه ديگر ميزبان مناسب تري براي نشو و نما و فعاليت شکارگري اين سن شکارگر ارزيابي شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

باقری، م.، و حسن پور، م.، و گلی زاده، ع.، و فرخی، ش.، و سمیع، م. (1394). جدول زندگی دو جنسی سن-مرحله و ظرفیت شکارگری سن Nesidiocoris tenuis در تغذیه از Trialeurodes vaporariorum روی سه محصول مهم گلخانه ای. مهار زیستی در گیاه پزشکی, 3(2), 77-96. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289774Vancouver : کپی

باقری محمدرضا، حسن پور مهدی، گلی زاده علی، فرخی شهرام، سمیع محمدامین. جدول زندگی دو جنسی سن-مرحله و ظرفیت شکارگری سن Nesidiocoris tenuis در تغذیه از Trialeurodes vaporariorum روی سه محصول مهم گلخانه ای. مهار زیستی در گیاه پزشکی. 1394 [cited 2021April20];3(2):77-96. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289774IEEE : کپی

باقری، م.، حسن پور، م.، گلی زاده، ع.، فرخی، ش.، سمیع، م.، 1394. جدول زندگی دو جنسی سن-مرحله و ظرفیت شکارگری سن Nesidiocoris tenuis در تغذیه از Trialeurodes vaporariorum روی سه محصول مهم گلخانه ای. مهار زیستی در گیاه پزشکی, [online] 3(2), pp.77-96. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289774. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی