برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش رسانه هاي گروهي در گرايش مردم به ورزش همگاني با تاکيد بر آمادگي جسماني (مطالعه ي موردي: شهر بابلسر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران
 
چکیده: 

هدف از تحقيق حاضر بررسي نقش رسانه هاي گروهي(تلويزيون، راديو و روزنامه) در گرايش مردم به ورزش همگاني با تاکيد بر آمادگي جسماني در شهر بابلسر مي باشد. روش تحقيق توصيفي و روش اجرا پيمايشي بود. جامعه آماري تحقيق را کليه افرادي که به طور منظم و دائم در ايستگاه هاي ورزش همگاني شهر بابلسر فعاليت مي کردند، تشکيل مي دادند که به طور تقريبي تعداد 2000 نفر تخمين زده شد و حجم نمونه با روش نمونه گيري خوشه اي 220 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گيري پرسش نامه محقق ساخته اي بود که روايي آن را 6 تن از اساتيد مديريت ورزشي تاييد کردند و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ (r=0.88) به دست آمد که نشان از پايا بودن پرسش نامه است. از آمار توصيفي و استنباطي( آزمون هاي کالموگراف اسميرنوف، t تک نمونه اي، دو جمله اي و t مستقل) استفاده شد و فرضيه هاي تحقيق در سطح معناداري 0.05 مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد رسانه هاي گروهي در گرايش مردم به ورزش همگاني تاثير دارد ولي اين تاثير در حد مطلوب نمي باشد. به طوري که در بيشتر متغيرها ميانگين پاسخ هاي افراد پايين تر از حد متوسط بود. همچنين نتايج نشان داد که ميزان اين تاثير در زنان و مردان متفاوت است به گونه اي که نقش رسانه ها در گرايش زنان به ورزش همگاني بيشتر بوده است. با توجه به ظرفيت بالاي رسانه ها در کشور مي توان با برنامه ريزي درست در تلويزيون، راديو و روزنامه ها گرايش مردم به ورزش همگاني را در کشور افزايش داد که در نهايت به سلامتي بيشتر عموم مردم منجر شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی