برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 255 تا صفحه 260 .
 
عنوان مقاله: 

اثر غواصي در اعماق مختلف بر ميزان آنزيم هاي آلانين ترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز سرمي مردان غواص

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: حساس ترين و پرمصرف ترين آنزيم هاي تشخيصي کبد، آمينوترانسفرازها هستند. هدف از اين تحقيق بررسي اثر غواصي در اعماق مختلف بر آلانين ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمينوترانسفراز (AST) مردان غواص بود.
مواد و روش ها: بدين منظور 12 نفر از غواصان جمعيت هلال احمر و امداد و نجات استان کهگيلويه و بويراحمد به طور داوطلب با ميانگين سن
2.63±28.83 سال، وزن7.16 ±77.5 کيلوگرم و قد 2.88±175.33 سانتي متر در اين تحقيق شرکت کردند. در اجراي اين تحقيق طرح يک گروهي پيش آزمون و پس آزمون با اندازه گيري هاي تکراري مورداستفاده قرار گرفت آزمودني ها در روز اول در عمق 10 متر، روز دوم در عمق 20 متر و روز سوم در عمق 30 متر به مدت 20 دقيقه با شدت 40 تا 50 درصد ضربان قلب ذخيره اي به صورت رفت و برگشت غواصي کردند. آزمودني ها در ارتفاع سه متري تا سطح آب به مدت پنج دقيقه سيفتي استاپ داشتند. قبل و پس از غواصي از همه آزمودني ها هفت سي سي خون گيري به عمل آمد. جهت تجزيه و تحليل يافته ها از ميانگين و انحراف معيار و در بخش آمار استنباطي از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري هاي تکراري جهت بررسي توزيع طبيعي يافته ها استفاده گرديد (0.05<p).
يافته ها: افزايش فشار محيطي ناشي از غواصي در اعماق دريا اثر معني داري بر سطح
AST سرمي ندارد (0.05>p). همچنين، افزايش فشار محيطي ناشي از غواصي در اعماق دريا اثر معني داري بر سطح ALT سرمي دارد (0.05<p)، به طوري که سطح ALT سرمي در اعماق 20 و 30 متر به طور معني داري نسبت به عمق 10 متر کاهش مي يابد. همچنين فعاليت بدني حين غواصي صرف نظر از ميزان افزايش فشار (عمق) اثر معني داري بر سطح ALT سرمي ندارد (0.05>p).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تغيير در عمق غواصي در محدوده 10 تا 30 متر سبب تغيير معني دار در سطح سرمي دو آنزيم کبدي نمي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی