5 SID.ir | بررسي مقايسه اي تاب آوري و خودکارآمدي در بين کارمندان نظامي ورزشکار و غيرورزشکار

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي تاب آوري و خودکارآمدي در بين کارمندان نظامي ورزشکار و غيرورزشکار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه محققان ورزش را به عنوان يکي از روش هاي تقويت کننده در رشد مولفه هاي روان شناختي در نظر مي گيرند. هدف از پژوهش حاضر مقايسه تاب آوري و خودکارآمدي بين کارمندان ورزشکار و غيرورزشکار نظامي مي باشد.
مواد و روش ها: جامعه آماري پژوهش، شامل کليه کارکنان ورزشکار شاغل در علوم پزشکي دانشگاه بقيه الله در سال 1393 مي باشد. که تعداد 100 نفر کارمند (50 نفر ورزشکار و 50 نفر غيرورزشکار) به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از مقياس تاب آوري کونور و ديويدسون (2003) و مقياس خودکارآمدي شرر (1982) و براي تجزيه وتحليل داده ها از نرم افزار
spss 17 و تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) براي گروه هاي مستقل استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين ورزشکاران و غيرورزشکاران نظامي از لحاظ متغيرهاي تاب آوري و خودکارآمدي تفاوت معنادار وجود دارد (
p<0.05)، به عبارت ديگر اين متغيرها در ورزشکاران نظامي بالاتر از غير ورزشکاران بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش حاضر مي توان گفت که ورزش و انجام تمرينات منظم بر وجوه مختلف شخصيتي و روان شناختي همچون تاب آوري و خودکارآمدي تاثيرگذار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 265
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی