برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهاز 1396 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 57 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

بيوسنتز و بررسي توليد نانو ذرات نقره به وسيله عصاره آبي پياز گياه زعفران و بررسي اثر ضد باكتريايي و پتانسيل جهش زايي نانو ذرات توليد شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیستشناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: نانو ذرات موادي سه بعدي با اندازه 1 الي 100 نانومتر مي باشند. اگرچه راه هاي متفاوتي براي سنتز نانو ذرات وجود دارد، اما توليد زيستي نانو ذرات به علت مزايايي مانند سازگاري با محيط زيست و مصرف كم انرژي موردتوجه مي باشد. در مطالعه حاضر سنتز زيستي نانو ذرات نقره به وسيله پياز گياه زعفران مورد بررسي قرار گرفت. همچنين خواص ضد باكتريايي نانو ذرات بر روي سه باكتري بيماري زاي رايج بررسي و در آخر نيز پتانسيل جهش زايي نانو ذرات توليدي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در ابتدا پياز زعفران خريداري شد و جنس و گونه توسط گياه شناس تاييد گرديد. به منظور توليد نانو ذرات، عصاره پياز زعفران با محلول نيترات نقره در غلظت نهايي 1 ميلي مولار مجاور شد. پس از تغيير رنگ، محلول واكنش حاوي نانو ذرات نقره به وسيله روش هاي اسپكتروفتومتري، پراش پرتوي ايكس و ميكروسكوپ الكتروني عبوري مورد بررسي قرار گرفت. سپس اثر ضد باكتريايي نانو ذرات توليد شده در برابر سه سويه باكتري بيماري زا به وسيله روش هاي ايجاد چاهك در آگار و تعيين حداقل غلظت مهاري بررسي شد و در پايان پتانسيل جهش زايي نانو ذرات توليدي به وسيله آزمون ايمز مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: رنگ محلول پس از توليد نانو ذرات به علت رزونانس پلاسمون سطحي مربوط به نانو ذرات نقره به قهوه اي تيره تغيير كرد. محلول نانو ذرات داراي بيشينه پيك جذب در حدود طول موج 420 نانومتر بود. همچنين وجود نانو ذرات نقره به وسيله پراش پرتوي ايكس تاييد شد. تصاوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري نشان داد كه نانو ذرات نقره به دست آمده به شكل كروي و با اندازه حدود 5 الي 25 نانومتر بودند. نتايج آزمون ضد باكتريايي نشان داد كه نانو ذرات توليد شده اثر مناسبي را بر روي هر سه باكتري مورد آزمايش داشتند. همچنين هيچ گونه تاثير جهش زايي از نانو ذرات در آزمون ايمز مشاهده نشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه توليد زيستي نانو ذرات با استفاده از عصاره گياهان مي تواند به افزايش خواص دارويي آن ها كمك كند. در تحقيق حاضر نشان داده شد كه خواص ضد باكتريايي عصاره حاوي نانو ذرات به شكل محسوسي افزايش يافت. افزايش ديگر خواص اين نانو ذرات مي تواند در آينده مورد بررسي قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

تقوی، ع.، و انتظاری، م. (1396). بیوسنتز و بررسی تولید نانو ذرات نقره به وسیله عصاره آبی پیاز گیاه زعفران و بررسی اثر ضد باکتریایی و پتانسیل جهش زایی نانو ذرات تولید شده. طب انتظامی, 6(1), 57-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289185Vancouver : کپی

تقوی عارفه، انتظاری ملیحه. بیوسنتز و بررسی تولید نانو ذرات نقره به وسیله عصاره آبی پیاز گیاه زعفران و بررسی اثر ضد باکتریایی و پتانسیل جهش زایی نانو ذرات تولید شده. طب انتظامی. 1396 [cited 2021April10];6(1):57-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289185IEEE : کپی

تقوی، ع.، انتظاری، م.، 1396. بیوسنتز و بررسی تولید نانو ذرات نقره به وسیله عصاره آبی پیاز گیاه زعفران و بررسی اثر ضد باکتریایی و پتانسیل جهش زایی نانو ذرات تولید شده. طب انتظامی, [online] 6(1), pp.57-66. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289185>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 305 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی