برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1394 , دوره  9 , شماره  11 ; از صفحه 51 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني کننده هاي رفتار پيشگيرانه از بيماري هاي قلبي - عروقي، بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر قم، سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز آموزشی درمانی نکویی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماري هاي قلبي - عروقي يکي از علل عمده مرگ و مير در زنان و مردان سراسر جهان به شمار مي آيد، درحالي که اين بيماري ها با اتخاذ تدابير لازم، تا حد زيادي قابل پيشگيري مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي پيش بيني کننده هاي رفتار پيشگيرانه از بيماري هاي قلبي - عروقي، بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر قم انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه به روش توصيفي - مقطعي بر روي 204 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر قم در سال 1393 انجام شد. نمونه گيري به روش خوشه اي بود و داده ها به وسيله پرسشنامه مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي جمع آوري شدند. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آزمون هاي آماري همبستگي پيرسون، آناليز واريانس يک طرفه، تي مستقل و رگرسيون خطي صورت گرفت. سطح معني داري،
0.05 درنظر گرفته شد.
يافته ها: در اين مطالعه، از ميان سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي، حساسيت درک شده (
p=0.005)، شدت درک شده (p=0.042) و خودکارآمدي (p=0.003)، %20 تغييرات رفتار پيشگيرانه از بيماري هاي قلبي - عروقي در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر قم پيش بيني شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه حاضر، جهت طراحي برنامه هاي پيشگيري از بيماري هاي قلبي - عروقي، در نظر گرفتن نقش ادراکاتي از جمله حساسيت درک شده، شدت درک شده و خودکارآمدي، احتمال موفقيت مداخلات را افزايش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیمی، ط.، و شجاعی، ث.، و موسوی میاندشتی، ز.، و جعفری ندوشن، ز.، و فرح آبادی، م. (1394). پیش بینی کننده های رفتار پیشگیرانه از بیماری های قلبی - عروقی, بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم, سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 9(11), 51-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288952Vancouver : کپی

رحیمی طاهره، شجاعی ثاراله، موسوی میاندشتی زهرا، جعفری ندوشن زهرا، فرح آبادی محسن. پیش بینی کننده های رفتار پیشگیرانه از بیماری های قلبی - عروقی, بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم, سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1394 [cited 2021October18];9(11):51-59. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288952IEEE : کپی

رحیمی، ط.، شجاعی، ث.، موسوی میاندشتی، ز.، جعفری ندوشن، ز.، فرح آبادی، م.، 1394. پیش بینی کننده های رفتار پیشگیرانه از بیماری های قلبی - عروقی, بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم, سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 9(11), pp.51-59. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288952. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی