برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1394 , دوره  9 , شماره  11 ; از صفحه 1 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آتورواستاتين بر پاسخ استرس اکسيداتيو و عملکرد کليه در مدل تجربي نفروپاتي ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آتورواستاتين داراي اثر چندگانه مستقل از کاهندگي چربي ها همچون ضدالتهاب و آنتي اکسيدان است. تحقيق حاضر با هدف تعيين اثر آتورواستاتين بر عملکرد کليه و پاسخ استرس اکسيداتيو کليه در مدل تجربي نفروپاتي ديابتي انجام شد.
روش بررسي: در يک مطالعه تجربي، موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار به صورت تصادفي به چهار گروه (24 سر) شامل: نرمال، نرمال درمان، ديابتي، ديابتي درمان تقسيم شدند. موش ها با تزريق داخل وريدي استرپتوزوتوسين (دوز 40 ميلي گرم بر کيلوگرم) ديابتي شده و حيوانات درمان شونده، 8 هفته آتورواستاتين (دوز 40 ميلي گرم بر کيلوگرم در روز) دريافت کردند. در پايان آزمايش، نمونه هاي خوني جهت اندازه گيري گلوکز و کراتينين جمع آوري شدند. غلظت مالون دي آلدئيد (
MDA) و فعاليت آنزيم کاتالاز کليه مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: هيپرگليسمي مزمن کنترل نشده (گلوکز خون بالاي 500 ميلي گرم بر دسي ليتر)، کراتينين حيوانات ديابتي (
0.30±1.70 ميلي گرم بر دسي ليتر) را در مقايسه با حيوانات نرمال (0.07±0.40 ميلي گرم بر دسي ليتر)، به طور معني داري افزايش داد (p<0.05). همچنين هيپرگليسمي موجب کاهش فعاليت آنزيم کاتالاز (57%) به همراه افزايش غلظت MDA  0.15±0.02)نانومول بر ميلي گرم پروتئين) در مقايسه با گروه نرمال شد (0.02±0.04 نانومول بر ميلي گرم پروتئين). آتورواستاتين به طور معني داري کراتينين خون حيوانات ديابتي (0.20±0.70 ميلي گرم بر دسي ليتر) را در مقايسه با گروه نرمال کاهش داد (p<0.05). در نهايت، در حيوانات ديابتي درمان شده، فعاليت آنزيم کاتالاز افزايش (52%) و غلظت MDA کاهش پيدا کرد (0.01±0.03 نانومول بر ميلي گرم پروتئين).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد آتورواستاتين قادر است سيستم آنتي اکسيداني کليه را طي نفروپاتي ديابتي تقويت کند. لذا به نظر مي رسد آتورواستاتين با مهار توليد راديکال هاي آزاد از نفروپاتي ناشي از هيپرگليسمي جلوگيري مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فقیهی، ن.، و محمدی، م.، و عیدی، ا. (1394). تاثیر آتورواستاتین بر پاسخ استرس اکسیداتیو و عملکرد کلیه در مدل تجربی نفروپاتی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 9(11), 1-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288926Vancouver : کپی

فقیهی نسترن، محمدی محمدتقی، عیدی اکرم. تاثیر آتورواستاتین بر پاسخ استرس اکسیداتیو و عملکرد کلیه در مدل تجربی نفروپاتی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1394 [cited 2021October21];9(11):1-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288926IEEE : کپی

فقیهی، ن.، محمدی، م.، عیدی، ا.، 1394. تاثیر آتورواستاتین بر پاسخ استرس اکسیداتیو و عملکرد کلیه در مدل تجربی نفروپاتی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 9(11), pp.1-11. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288926. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی