برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1394 , دوره  22 , شماره  5 ; از صفحه 533 تا صفحه 541 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير وضعيت ادرار كردن بر شاخص هاي اوروفلومتري و باقي مانده ادراري در افراد داوطلب سالم در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد
 
چکیده: 

مقدمه: اوروفلومتري روش رايجي جهت بررسي قسمت تحتاني مجراي ادراري است. نتايج اوروفلومتري تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد. در اين مطالعه، اثر وضعيت ادرار كردن بر شاخص هاي اوروفلومتري و باقي مانده ادراري در افراد سالم مورد بررسي قرار گرفت.
روش: مطالعه توصيفي- تحليلي حاضر بر روي
41 داوطلب سالم با ميانگين سني 33.22±9.45 سال در سال 1390 در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام گرفت. روش نمونه گيري به صورت غير احتمالي مبتني بر هدف بود. اوروفلومتري در مردان در سه وضعيت ايستاده، نشسته و چمباتمه زده و در زنان در دو وضعيت نشسته و چمباتمه زده ارزيابي و باقي مانده ادراري با سونوگرافي شكمي بعد از ادرار كردن اندازه گيري شد. حداكثر سرعت جريان ادرار (Qmax)، حجم ادرار تخليه شده (Voiding volume يا VV)، متوسط سرعت جريان ادرار (Qave)، زمان تخليه ادرار (Voiding time يا VT) و باقي مانده ادراري (Post voiding residue يا PVR) بين وضعيت هاي مختلف مقايسه گرديد. براي تحليل داده ها نرم افزار SPSS و آزمون هاي Paired t و Repeated measurement مورد استفاده قرار گرفت. P<0.050 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميان حداكثر سرعت جريان ادرار (با
P=0.193 در مردان و P=0.792 در زنان)، متوسط سرعت جريان ادرار (با P=0.312 در مردان و P=0.896 در زنان)، حجم ادرار تخليه شده (با P=0.187 در مردان و P=0.124 در زنان) و ميانگين زمان تخليه ادرار (P=0.017) در وضعيت هاي مختلف ادرار كردن از نظر آماري اختلاف معني داري وجود داشت؛ اما ميانگين باقي مانده ادراري در مردان (P=0.001) در وضعيت چمباتمه زده كمترين و در وضعيت ايستاده بيشترين بود. در زنان نيز ميانگين باقي مانده ادراري (P=0.039) در وضعيت چمباتمه زده كمتر از وضعيت نشسته بود.
نتيجه گيري: حداكثر سرعت جريان ادرار و متوسط سرعت جريان ادرار و ميانگين زمان تخليه ادرار در افراد سالم تحت تاثير وضعيت ادرار كردن نمي باشد، اما به نظر مي رسد باقي مانده ادراري كمتري در وضعيتي كه عادت دارند، به جا مي گذارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

توکلی طبسی، ک.، و تقوی، ر.، و فیروز، س.، و محمدی، ش. (1394). بررسی تاثیر وضعیت ادرار کردن بر شاخص های اوروفلومتری و باقی مانده ادراری در افراد داوطلب سالم در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 22(5), 533-541. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288854Vancouver : کپی

توکلی طبسی کامیار، تقوی رحیم، فیروز سمانه، محمدی شبنم. بررسی تاثیر وضعیت ادرار کردن بر شاخص های اوروفلومتری و باقی مانده ادراری در افراد داوطلب سالم در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1394 [cited 2021October28];22(5):533-541. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288854IEEE : کپی

توکلی طبسی، ک.، تقوی، ر.، فیروز، س.، محمدی، ش.، 1394. بررسی تاثیر وضعیت ادرار کردن بر شاخص های اوروفلومتری و باقی مانده ادراری در افراد داوطلب سالم در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 22(5), pp.533-541. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288854. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 635 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی