برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1395 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 48 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل رفتارهاي خودمراقبتي و عوامل مرتبط با آن در بيماران ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديابت يکي از شايع ترين مشکلات سلامتي با پيامد هاي قابل توجه است. درمان و مديريت ديابت نيز به طور عمده به وضعيت خودمراقبتي مربوط مي باشد. اين مطالعه با هدف تحليل رفتارهاي خودمراقبتي و عوامل مرتبط با آن در بيماران ديابتي انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، 131 فرد ديابتي مراجعه کننده به کلينيک ديابت شهر تويسرکان در سال 1393 به روش سرشماري بررسي شدند. جمع آوري اطلاعات رفتارهاي خودمراقبتي با استفاده از مقياس خودمراقبتي
Toobert و Glasgow صورت گرفت. جهت بررسي اطلاعات زمينه اي بيماران ديابتي، از چک ليست هاي طراحي شده بر اساس فرم هاي موجود در پرونده هاي مراقبتي بيماران استفاده گرديد. داده ها با استفاده از آزمون من ويتني، کروسکال واليس و ضريب همبستگي اسپيرمن تجزيه و تحليل شدند. سطح معني داري، 5% در نظر گرفته شد.
يافته ها: از مجموع 131 بيمار ديابتي مورد بررسي، 66 نفر مرد (
50.4%) و 65 نفر (49.6%) زن بودند. ميانگين سني آنها 51.8 سال بود و 8 نفر دچار عوارض ناشي از اين بيماري بودند. ميانگين نمرات خودمراقبتي در بيماران 25.6 و نشان دهنده خودمراقبتي متوسط بود. رفتارهاي خودمراقبتي با سطح تحصيلات، وضعيت اشتغال، نوع درمان و نمايه توده بدني، ارتباط معني داري داشت. بين اجزاي خودمراقبتي (شامل: رژيم غذايي، فعاليت جسماني، تست قندخون و مراقبت از پا)، ارتباط معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به وضعيت خودمراقبتي بيماران و اهميت آموزش خودمراقبتي جهت افراد ديابتي مي توان در برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، توجه بيشتري به خودمراقبتي افراد ديابتي داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معینی، ب.، و تیموری، پ.، و حاجی مقصودی، س.، و افشاری، م.، و خارقانی مقدم، م.، و باقری، ف.، و مرادی، خ.، و زوارچهارطاق، ج. (1395). تحلیل رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 10(4), 48-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288845Vancouver : کپی

معینی بابک، تیموری پروانه، حاجی مقصودی سعیده، افشاری مریم، خارقانی مقدم ملیکا، باقری فهیمه، مرادی خیراله، زوارچهارطاق جواد. تحلیل رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1395 [cited 2021September27];10(4):48-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288845IEEE : کپی

معینی، ب.، تیموری، پ.، حاجی مقصودی، س.، افشاری، م.، خارقانی مقدم، م.، باقری، ف.، مرادی، خ.، زوارچهارطاق، ج.، 1395. تحلیل رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 10(4), pp.48-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288845. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 272 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی