برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1395 , دوره  10 , شماره  6 ; از صفحه 24 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

جداسازي، بهينه سازي و بررسي توليد لينولنيک اسيد در آسپرژيلوس نايجر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ميکروارگانيسم هايي که قابليت تجمع ليپيد به ميزان بيش از 20% بيومس خود را دارند، تحت عنوان ميکروارگانيسم هاي مولد چربي ناميده مي شوند. در اين تحقيق، بهينه سازي در توليد چربي و توليد لينولنيک اسيد در آسپرژيلوس نايجر به عنوان قارچ رشته اي مولد چربي بررسي گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه ابتدا سويه هاي مختلف قارچ هاي رشته اي جداسازي شدند و پس از رنگ آميزي جدايه ها به وسيله سودان سياه، چربي آنها با استفاده از حلال کلروفرم/متانول استخراج گرديد. سپس جدايه هايي که نسبت چربي به بيوماس خشک آنها بيش از20% بود به عنوان جدايه هاي مولد چربي انتخاب شدند. پس از بررسي ميکروسکوپي، جدايه شناخته شده ازنظر توليد چربي بهينه سازي شد. در نهايت، مقدار لينولنيک اسيد با استفاده از کروماتوگرافي گاز بررسي گرديد.
يافته ها: ابتدا 20 سويه مختلف قارچ هاي رشته اي جداسازي شد. برطبق نتايج حاصل از رنگ آميزي سودان سياه، دانه هاي چربي در همه آنها مشاهده گرديد. همچنين مقدار چربي توليدشده در همه جدايه ها نشان داد درصد توليد چربي در جدايه هاي 4، 5 و 16 بيش از 20% است. در بررسي ميکروسکوپي، جدايه 5، آسپرژيلوس نايجر بود. بهترين
pH، دما، زمان و منبع کربن براي توليد چربي در آسپرژيلوس نايجر به ترتيب 4.5، 30 درجه سانتيگراد، 96 ساعت و فروکتوز تعيين شد. با استفاده از روش کروماتوگرافي گاز، ميزان لينولنيک اسيد در آسپرژيلوس نايجر، 22.4% گزارش شد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد آسپرژيلوس نايجر يک قارچ رشته اي مناسب براي توليد لينولنيک اسيد است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شفیعی، ن.، و بهشتی مآل، ک.، و مدنی، م. (1395). جداسازی, بهینه سازی و بررسی تولید لینولنیک اسید در آسپرژیلوس نایجر. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 10(6), 24-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288819Vancouver : کپی

شفیعی نوشین، بهشتی مآل کیوان، مدنی محبوبه. جداسازی, بهینه سازی و بررسی تولید لینولنیک اسید در آسپرژیلوس نایجر. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1395 [cited 2021May09];10(6):24-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288819IEEE : کپی

شفیعی، ن.، بهشتی مآل، ک.، مدنی، م.، 1395. جداسازی, بهینه سازی و بررسی تولید لینولنیک اسید در آسپرژیلوس نایجر. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 10(6), pp.24-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288819. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی