برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1395 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 102 تا صفحه 109 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي مولفه هاي بهزيستي معنوي - مذهبي با سلامت روان در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مولفه هاي مذهبي و معنوي، نقش مهمي در بهزيستي و سلامتي افراد دارند و ارزيابي اين مولفه ها، ضروري به نظر مي رسد. پژوهش حاضر با هدف تعيين همبستگي بين ابعاد مختلف سلامت معنوي - مذهبي با سلامت روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم، همچنين تعيين توان پيش بيني ابعاد مختلف مذهب و معنويت در ميزان سلامت روان دانشجويان انجام گرفت.
روش بررسي: مطالعه حاضر به روش توصيفي - همبستگي روي 158 دانشجوي دانشگاه علوم پزشکي قم در سال 1393 انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. داده هاي پژوهش با استفاده از مقياس چندبعدي سلامت مذهبي- معنوي، پرسشنامه سلامت عمومي (
GHQ)، گردآوري شدند. داده ها با استفاده از آمار توصيفي ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين متغيرهاي سلامت معنوي - مذهبي و سلامت روان در دانشجويان به ترتيب
2.07±24.63 و 6.39±12.62 بود. بين سلامت معنوي- مذهبي با سلامت روان، همبستگي معني داري وجود داشت (p<0.05). از مجموعه متغيرهاي واردشده در مدل رگرسيون، مولفه هاي ميزان اميد به آينده، دينداري و متغير سن، تاثير معني داري بر سلامت روان داشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد اميد به آينده و دينداري، به ترتيب از مهم ترين ابعاد سلامت مذهبي- معنوي بوده که بر سلامت روان موثرند. همچنين ارتقاي اين مولفه ها مي تواند در جهت افزايش سلامت روان دانشجويان، کمک کننده باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طاهری خرامه، ز.، و شریفی فرد، ف.، و علیزاده، م.، و وحیدابی، و.، و میرحسینی، ح.، و امیدی، ر. (1395). بررسی همبستگی مولفه های بهزیستی معنوی - مذهبی با سلامت روان در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 10(4), 102-109. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288778Vancouver : کپی

طاهری خرامه زهرا، شریفی فرد فاطمه، علیزاده مصطفی، وحیدابی وحید، میرحسینی حسام، امیدی رضا. بررسی همبستگی مولفه های بهزیستی معنوی - مذهبی با سلامت روان در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1395 [cited 2021October24];10(4):102-109. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288778IEEE : کپی

طاهری خرامه، ز.، شریفی فرد، ف.، علیزاده، م.، وحیدابی، و.، میرحسینی، ح.، امیدی، ر.، 1395. بررسی همبستگی مولفه های بهزیستی معنوی - مذهبی با سلامت روان در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 10(4), pp.102-109. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288778. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی