برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1395 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 10 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير لورازپام و عصاره آبي بادرنجبويه بر تغييرات بافتي هيپوکامپ و حافظه فضايي در رت هاي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مهم ترين جايگاه يادگيري و حافظه در مغز، هيپوکامپ است. بادرنجبويه به طور طبيعي روي سيستم عصبي تاثير گذاشته و باعث آرامش مي شود. لورازپام نيز در درمان بي خوابي و اضطراب کاربرد دارد. در اين مطالعه اثر لورازپام و عصاره آبي بادرنجبويه بر بافت هيپوکامپ و حافظه فضايي در رت هاي نر به روش ماز شعاعي بررسي گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، تعداد 24 سر موش رت نژاد ويستار به طور تصادفي در چهار گروه قرار گرفتند. گروه کنترل، آب و غذاي معمولي، گروه دوم لورازپام (دوز 10 ميلي گرم برکيلوگرم) و دو گروه ديگر عصاره بادرنجبويه را (دوزهاي 10 و 100 ميلي گرم برکيلوگرم) به مدت 18 روز به روش گاواژ دريافت کردند. سپس، حافظه فضايي آنها در ماز شعاعي 8 بازو مورد ارزيابي قرار گرفت. ميزان پراکسيداسيون ليپيدي بافت هموژنه مغز سنجيده شد و از بافت هيپوکامپ، مقاطع بافتي تهيه و پس از رنگ آميزي با
H & E به وسيله ميکروسکوپ، ناحيه DG بررسي گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه و توکي تجزيه و تحليل شدند. سطح معني داري، p<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميزان يادگيري در حيوانات دريافت کننده لورازپام با گروه کنترل، تفاوت معني داري نداشت. نتايج آزمايشها، تاثير مثبت دوز پايين عصاره بادرنجبويه (دوز 10 ميلي گرم برکيلوگرم) بر حافظه فضايي را نشان داد، اين در حالي بود که دوز بالاي بادرنجبويه (دوز 100 ميلي گرم برکيلوگرم) از تشکيل حافظه جلوگيري کرد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد عصاره آبي بادرنجبويه مي تواند در دوز پايين (10 ميلي گرم برکيلوگرم) سبب تقويت حافظه کوتاه مدت گردد، ولي در دوزهاي بالا، احتمالا از تشکيل حافظه فضايي جلوگيري مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی