برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
ارديبهشت 1395 , دوره  26 , شماره  136 ; از صفحه 179 تا صفحه 184 .
 
عنوان مقاله: 

نقش باورهاي فراشناختي و حساسيت اضطرابي در پيش بيني اضطراب اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: نظريه هاي معاصر در مورد اختلال اضطراب اجتماعي بر نقش فرآيندهاي شناختي همچون فراشناخت و حساسيت اضطرابي در پديدآيي و تداوم اين اختلال تاكيد دارند. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير باورهاي فراشناختي و حساسيت اضطرابي در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعي مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه همبستگي
261 دانشجوي دانشگاه شاهد در سال تحصيلي 1393-1392 (118 پسر و 143 دختر) به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب و به پرسشنامه هاي حساسيت اضطرابي، باورهاي فراشناختي و اضطراب اجتماعي پاسخ دادند. براي تحليل داده ها نيز از نرم افزار spss-16 استفاده شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار سن پسران و دختران يه ترتيب
2.74±23 و 2.60±20 به دست آمد و دامنه سني نمونه پژوهش 33-19 بود. نتايج نشان داد كه تعدادي از مولفه هاي باورهاي فراشناختي رابطه معني داري با اضطراب اجتماعي دارند (p<0.001، t=6.28). هم چنين نتايج بيانگر اين بود كه مولفه هاي حساسيت اضطرابي نيز قادر به پيش بيني اضطراب اجتماعي مي باشند.
استنتاج: نتايج پژوهش نشان از تاثيرگذاري باورهاي فراشناختي و حساسيت اضطرابي بر اضطراب اجتماعي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 213
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی