برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير لوزارتان (مهارگر گيرنده AT1) بر ميزان راديکال هاي آزاد نيتروژن و عملکرد کليه پس از ايسکمي - خون رساني مجدد کليه در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فعال شدن گيرنده AT1 (گيرنده نوع-1 آنژيوتانسين-II)، نقش مهمي در پاتوژنز آسيب هاي ناشي از ايسکمي- خون رساني مجدد کليه دارد. در مطالعه حاضر، تاثير لوزارتان بر ميزان راديکال هاي آزاد نيتروژن (RNS) و عملکرد کليه در آسيب هاي ايسکمي- خون رساني مجدد کليه در موش صحرايي بررسي شد.
روش بررسي: 18 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به طور تصادفي به سه گروه شاهد، کنترل ايسکمي و ايسکمي درمان تقسيم شدند. ايسکمي با انسداد شريان هاي کليه، به مدت 60 دقيقه انجام شد. لوزارتان (10 ميلي گرم بر کيلوگرم) يک ساعت قبل ايسکمي، همچنين 24، 48 و 72 ساعت بعد ايسکمي، به صورت داخل صفاقي تزريق گرديد. نمونه هاي خوني براي سنجش کراتينين، قبل و 72 ساعت بعد ايسکمي، جمع آوري شدند. در نهايت، غلظت
NOx و تغييرات آسيب شناختي بافت کليه، 72 ساعت بعد ايسکمي ارزيابي شد.
يافته ها: ميانگين غلظت کراتينين خون حيوانات گروه شاهد و کنترل ايسکمي در شروع آزمايش به ترتيب برابر با
0.21±0.37 و 0.14±0.27 ميلي گرم بر دسي ليتر بود. القاي ايسکمي، غلظت کراتينين را به طور معني داري (2.26±2.75 ميلي گرم بر دسي ليتر) در گروه کنترل ايسکمي افزايش داد (p=0.020). غلظت NOx در گروه کنترل ايسکمي (5.93±29.49 نانومول بر ميلي گرم پروتئين) در مقايسه با گروه شاهد (0.23±1.00 نانومول بر ميلي گرم پروتئين)، به طور معني داري افزايش يافت (p<0.001). لوزارتان ميزان کراتينين (0.52±0.68 ميلي گرم بر دسي ليتر) را در گروه ايسکمي درمان به طور معني داري (p=0.044) کاهش داد، و باعث کاهش قابل ملاحظه اي در سطح NOx کليه در حيوانات ايسکمي درمان شده به همراه تغييرات آسيب شناختي شد (53%).
نتيجه گيري: استفاده از لوزارتان مي تواند با کاهش
RNS، از آسيب هاي ايسکمي - خون رساني مجدد کليه، به طور موثري جلوگيري و باعث بهبود عمکرد کليه ايسکمي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بارفروش، س.، و محمدی، م.، و رئوف سرشوری، ج. (1395). تاثیر لوزارتان (مهارگر گیرنده AT1) بر میزان رادیکال های آزاد نیتروژن و عملکرد کلیه پس از ایسکمی - خون رسانی مجدد کلیه در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 10(1), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288518Vancouver : کپی

بارفروش سعیده، محمدی محمدتقی، رئوف سرشوری جواد. تاثیر لوزارتان (مهارگر گیرنده AT1) بر میزان رادیکال های آزاد نیتروژن و عملکرد کلیه پس از ایسکمی - خون رسانی مجدد کلیه در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1395 [cited 2021August02];10(1):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288518IEEE : کپی

بارفروش، س.، محمدی، م.، رئوف سرشوری، ج.، 1395. تاثیر لوزارتان (مهارگر گیرنده AT1) بر میزان رادیکال های آزاد نیتروژن و عملکرد کلیه پس از ایسکمی - خون رسانی مجدد کلیه در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 10(1), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288518. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 229 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی