برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تبيين وضعيت يادگيري سازماني مدارس بر مبناي ابعاد سبک رهبري تحولي مديران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن
 
چکیده: 

هدف مقاله حاضر، تبيين وضعيت يادگيري سازماني مدارس بر مبناي ابعاد سبک رهبري تحولي مديران مدارس است. اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي و واحد مطالعه در آن مدرسه بود. جامعه آماري، تمام مديران و معلمان مدارس متوسطه غرب استان مازندران بودند. بر مبناي جدول کرجسي و مورگان (1970) و روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي، 113 مدير و 313 معلم به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده هاي پژوهش با استفاده از دو پرسش نامه ي سبک رهبري تحولي (باس و اوليو، 2003) ويژه مديران مدارس و مقياس يادگيري سازماني (نيفه، 2001) ويژه دبيران جمع آوري شد. براي تجزيه وتحليل داده ها از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون و همبستگي بنيادي استفاده شد. نتايج نشان داد بين ابعاد سبک رهبري تحولي مديران مدارس (نفوذ ايدئال، انگيزش الهامي، تحريک هوشي، ملاحظات فردي) با ابعاد سازمان يادگيرنده بودن مدارس (تفکر سيستمي، آرمان مشترک، يادگيري تيمي، مدل ذهني، قابليت شخصي) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. اما مولفه تحريک ذهني با دو مولفه آرمان مشترک و قابليت شخصي، رابطه معناداري نداشت. همچنين ابعاد سبک رهبري تحولي مديران، از توان پيش بيني ابعاد يادگيري سازماني مدارس برخوردار هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خلخالی، ع. (1395). تبیین وضعیت یادگیری سازمانی مدارس بر مبنای ابعاد سبک رهبری تحولی مدیران. مدیریت مدرسه, 4(1), 27-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288472Vancouver : کپی

خلخالی علی. تبیین وضعیت یادگیری سازمانی مدارس بر مبنای ابعاد سبک رهبری تحولی مدیران. مدیریت مدرسه. 1395 [cited 2021April15];4(1):27-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288472IEEE : کپی

خلخالی، ع.، 1395. تبیین وضعیت یادگیری سازمانی مدارس بر مبنای ابعاد سبک رهبری تحولی مدیران. مدیریت مدرسه, [online] 4(1), pp.27-45. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288472>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی