برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1394 , دوره  25 , شماره  133 ; از صفحه 196 تا صفحه 205 .
 
عنوان مقاله: 

استفاده از كيتوسان/پلي اتيلن اكسيد به عنوان داربست همراه با پيوند سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از ژله وارتون بر ترميم عصب سياتيك قطع شده در موش هاي صحرايي نژاد ويستار: يك مطالعه رفتاري و بافت شناسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: هدف از اين مطالعه بررسي اثرات داربست كيتوسان/ پلي اتيلن اكسيد (Cs/PEO) و سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از ژله وارتون (WJ-hMSCs) بر ترميم آسيب عصب سياتيك در موش هاي صحرايي است.مواد و روش ها: در اين مطالعه 42 موش صحرايي نر بالغ به 6 گروه زير تقسيم شدند: 1- گروه نرمال (سالم): بدون قطع عصب سياتيك؛ 2- گروه شاهد: عصب سياتيك قطع شده و سپس بخيه زده شد؛ 3- گروه شم: محيط كشت در محل قطع عصب تزريق شد؛ 4- گروه Cs/PEO: داربست Cs/PEO روي محل قطع عصب قرار گرفت؛ 5- گروه WJ-hMSCs: اين سلول در محل آسيب تزريق شد؛ و 6- گروه WJ-hMSCs-Cs/PEO: از سلول هاي WJ-hMSCs كشت داده شده روي داربست Cs/PEO در اطراف آسيب استفاده شد. بررسي رفتاري در انتهاي هفته هاي 2، 4، 6 و 8 و ارزيابي بافت شناسي در پايان آزمايش انجام شد.يافته ها: در پايان هفته 8 پس از جراحي، نتايج رفتاري در گروه هاي قطع عصب نسبت به گروه سالم به صورت معني داري افزايش نشان داد (0.05>p) و در گروه WJ-hMSCs-Cs/PEO نتايج به طور معني داري نسبت به گروه هاي شاهد و شم بهبود يافت (0.05>p). هم چنين در پايان هفته 8 پس از جراحي، نتايج بررسي هاي بافت شناسي حاكي از كاهش تعداد رشته هاي عصبي در گروه هاي قطع عصب نسبت به گروه سالم بود (0.05>p). نتايج بررسي هاي بافت شناسي بهبودي را در گروه هاي درماني 4، 5 و 6 نسبت به گروه هاي شاهد و شم نشان داد اما اين تفاوت معني دار نبود.استنتاج: در مطالعه حاضر اثرات مثبت داربستي كيتوسان/پلي اتيلن اكسيدو سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از ژله وارتون بر ترميم عصب سياتيك قطع شده در مدل موش صحرايي نشان داده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معطری، م.، و کوچصفهانی، ه.، و کاکا، غ.، و صدرایی، ه.، و نقدی، م. (1394). استفاده از کیتوسان/پلی اتیلن اکسید به عنوان داربست همراه با پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بر ترمیم عصب سیاتیک قطع شده در موش های صحرایی نژاد ویستار: یک مطالعه رفتاری و بافت شناسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 25(133), 196-205. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288267Vancouver : کپی

معطری مهرناز، کوچصفهانی هما، کاکا غلامرضا، صدرایی همایون، نقدی مجید. استفاده از کیتوسان/پلی اتیلن اکسید به عنوان داربست همراه با پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بر ترمیم عصب سیاتیک قطع شده در موش های صحرایی نژاد ویستار: یک مطالعه رفتاری و بافت شناسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1394 [cited 2021December02];25(133):196-205. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288267IEEE : کپی

معطری، م.، کوچصفهانی، ه.، کاکا، غ.، صدرایی، ه.، نقدی، م.، 1394. استفاده از کیتوسان/پلی اتیلن اکسید به عنوان داربست همراه با پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بر ترمیم عصب سیاتیک قطع شده در موش های صحرایی نژاد ویستار: یک مطالعه رفتاری و بافت شناسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 25(133), pp.196-205. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288267. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی