3 SID.ir | حافظه كاري هيجاني در مبتلايان به اختلال استرس پس از سانحه و افسردگي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

حافظه كاري هيجاني در مبتلايان به اختلال استرس پس از سانحه و افسردگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، پژوهشکده علوم شناختی
 
چکیده: 

هدف: عملكرد متفاوت گروه هاي مبتلا به اختلالات هيجاني در انجام تكاليف شناختي ادغام شده با مولفه هاي هيجاني و همچنين تفاوت در مسير بازنمايي هاي داده هاي مختلف كلامي و غيركلامي، ضرورت بررسي ظرفيت حافظه ي كاري ديداري هيجاني دو گروه بيماران مبتلا به افسردگي و اختلال استرس پس از سانحه را نشان مي دهد.
روش: تعداد شركت كنندگان هر يك از گروه هاي اين مطالعه ي پس رويدادي، 14 نفر (گروه مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، بدون علايم اختلال استرس پس از سانحه، افسردگي اساسي و كنترل) بودكه به شيوه ي نمونه گيري دردسترس انتخاب شده بودند. آزمودني ها با استفاده از مصاحبه ي نيمه ساختاريافته براي اختلال استرس پس از سانحه و افسردگي اساسي و آزمون ظرفيت حافظه ي كاري ديداري هيجاني، مقياس تجديدنظر شده ي تاثير رويدادها وپرسش نامه ي افسردگي بك ارزيابي و داده ها با روش هاي تحليل واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي تحليل شدند.
يافته ها: در مطالعه ي حاضر بين ظرفيت حافظه ي كاري ديداري مبتلايان به اختلال استرس پس از سانحه، بدون اختلال استرس پس از سانحه و كنترل، تفاوت معنادار به دست آمد. تفاوت ظرفيت حافظه ي كاري ديداري گروه هاي مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، بدون اختلال استرس پس از سانحه و افسردگي اساسي با استفاده از تصاوير مرتبط با تروما معنادار بود. تفاوت گروه مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و گروه كنترل در اندازه ي كوشش دو تصوير نيز معنادار شد.
نتيجه گيري: يكي از عوامل موثر بر بروز نشانه هاي مرتبط با تجربه ي مجدد در مبتلايان به اختلال استرس پس از سانحه، ظرفيت پايين حافظه ي كاري ديداري آنهاست. همچنين ضعف كلي كنترل شناختي دو گروه مبتلايان به اختلال استرس پس از سانحه و افسردگي اساسي مي تواند به عنوان عامل پيش-مرضي در هر دو گروه در نظر گرفته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 174
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی