5 SID.ir | تعيين مقادير سرب و كادميوم در شير گاو به وسيله طيف سنجي جذب اتمي كوره در شهر زابل
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تعيين مقادير سرب و كادميوم در شير گاو به وسيله طيف سنجي جذب اتمي كوره در شهر زابل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه شير گاو يكي از مهم ترين و پرمصرف ترين شيرهاي حيواني مورد تغذيه توسط انسان و يك منبع منحصر به فرد از مواد غذايي براي تمام سنين است. آلودگي شير به فلزات سنگين مانند سرب و كادميوم آلوده مي شود يك خطر براي انسان به شمار مي آيد. مسموميت با سرب و كادميوم موجب اثرات نامطلوبي بر روي انسان مي شود كه در دوران كودكي بسيار شايع تر است. اين مطالعه به منظور بررسي سطح سرب و كادميوم در شير گاو در شهر زابل مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه به صورت تصادفي 100 نمونه شير به طور مستقيم از گاوهاي مزارع 5 منطقه زابل براي اندازه گيري باقي مانده فلزات سرب و كادميوم با استفاده ازدستورالعمل Association of Analytical Communities (A.O.A.C) مورد آزمايش قرار گرفتند. مقدار فلزات سنگين با استفاده از يك طيف سنج جذب اتمي ريلي مجهز به لامپ كاتد توخالي(HCL)  در 283.3 نانومتر براي سرب و 228.8 نانومتر براي كادميوم تعيين شدند. داده هاي به دست آمده به وسيله نرم افزار SPSS vol.18 و آماره توصيفي تجزيه و تحليل شد.
يافته هاي پژوهش: مشخص شد كه ميانگين سطح سرب برابر با 9.175±2.5ppb و براي كادميوم 4.557±1.08ppb در شير گاو است. سطح معناداري آزمون كولموگروف- اسميرنوف مساوي با 0.057ppb (P<0.05) براي سرب و 0.435ppb (P<0.05) براي كادميوم در نظر گرفته شد. سطح استاندارد براي سرب و كادميوم به ترتيب 1000ppb و 10 است كه در همه نمونه هاي شير آلودگي سرب و كادميوم كمتر از حد استاندارد بودند.
بحث و نتيجه گيري: اندازه گيري نمونه ها نشان داد كه سطح سرب و كادميوم كمتر از حد استاندارد جهاني بوده و بنابراين همه شيرهاي تازه جمع آوري شده در اين 5 منطقه پاك و خالص بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 239
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی