برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1393 , دوره  18 , شماره  5 ; از صفحه 455 تا صفحه 464 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه سبک مديريت و ميزان مسووليت پذيري اجتماعي در بيمارستان هاي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: امروزه موفقيت مديران در اداره امور بيمارستانها، نه تنها منوط به توجه آنها به محيط داخل بيمارستان، که مستلزم در نظر داشتن محيط بيروني آن مي باشد و اين همان پذيرش مسووليت پذيري اجتماعي بيمارستان است. به نظر مي رسد يکي از عواملي که مي تواند در ميزان پذيرش مسووليت پذيري اجتماعي بيمارستان نقش داشته باشد، سبک مديريت است. اين مطالعه به بررسي رابطه سبک مديريت و ميزان مسووليت پذيري اجتماعي در بيمارستانهاي شهر تهران پرداخته است. روش کار: مطالعه توصيفي تحليلي حاضر به صورت مقطعي در سال 1390 انجام گرفت. بيمارستانها و مراکز آموزشي درماني تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشکي تهران و شهيد بهشتي و بيمارستانهاي خصوصي شهر تهران در مقطع پژوهش، جامعه آماري اين بررسي را تشکيل دادند (n»94) و نمونه گيري به روش سرشماري انجام شد. ابزار جمع آوري داده ها، شامل دو پرسشنامه مربوط به تعيين سبک مديريت بيمارستان و سنجش ميزان مسووليت پذيري بيمارستان بود که با توجه به مرور متون علمي مربوط و نظر کارشناسي مجريان طرح تهيه و روايي محتوايي و پايايي آنها ارزيابي شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از بسته آماري SPSS 16 و با استفاده از پارامترهاي توصيفي و آزمون هاي آماري t مستقل و کاي اسکوئر تحليل شد. نتايج: ميانگين امتياز مسووليت پذيري اجتماعي بيمارستانهاي مورد مطالعه 3.46 بددست آمد. ميانگين امتياز بعد بازار 3.69، بعد رهبري و فرآيندهاي دروني 3.64، بعد محيط زيست 3.40، بعد محيط کار3.38 ، جامعه و کشور 3.22 بود. بين ميزان مسووليت پذيري اجتماعي و نوع مالکيت و فعاليت بيمارستان رابطه معني داري وجود نداشت. در مورد امتياز سبک هاي 5 گانه مديريت نيز امتياز سبک مربيگري - حمايتي 34.38، سبک عدم مداخله 33.80، سبک استبدادي - مشارکتي 33.20، سبک دموکراتيک - مشارکتي 32.98و سبک استبدادي - بوروکراتيک 30.28 بود. نتايج آزمون t مستقل هم نشان داد تفاوت معني داري بين ميانگين امتياز سبک مديريت در دو بخش دانشگاهي و خصوصي وجود نداشت. همچنين با توجه به نتايج آزمون کاي دو شواهدي دال بر ارتباط بين سبک مديريت و ميزان مسووليت پذيري اجتماعي بيمارستانها بددست نيامد. نتيجه گيري: ميزان مسووليت پذيري اجتماعي بيمارستانهاي مورد بررسي متوسط ارزيابي شد. توصيه مي شود براي بهبود وضعيت ميزان مسووليت پذيري اجتماعي اقداماتي در رابطه با 5 بعد مسووليت پذيري اجتماعي و خصوصا بعد محيط کار و جامعه و کشور صورت گيرد. همچنين انجام مطالعات مشابه با حجم نمونه بيشتر توصيه مي گردد. متن کامل اين مقاله به زبان انگليسي مي باشد، لطفا براي مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگليسي مراجعه فرماييد.لطفا براي مشاهده متن کامل اين مقاله اينجا را کليک.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سجادی، ح.، و براتی مارنانی، ا.، و اسدی، ح.، و محقق، ب. (1393). رابطه سبک مدیریت و میزان مسوولیت پذیری اجتماعی در بیمارستان های شهر تهران. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 18(5), 455-464. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287872Vancouver : کپی

سجادی حانیه السادات، براتی مارنانی احمد، اسدی حشمت اله، محقق بهرام. رابطه سبک مدیریت و میزان مسوولیت پذیری اجتماعی در بیمارستان های شهر تهران. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1393 [cited 2021December04];18(5):455-464. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287872IEEE : کپی

سجادی، ح.، براتی مارنانی، ا.، اسدی، ح.، محقق، ب.، 1393. رابطه سبک مدیریت و میزان مسوولیت پذیری اجتماعی در بیمارستان های شهر تهران. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 18(5), pp.455-464. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287872. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 52 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی