برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 162 تا صفحه 172 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت زندگي سالمندان ديابتي شهر کرمان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، خیابان دانشجو، بن بست کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات سالمندی ایران
 
چکیده: 

اهداف: ديابت به عنوان يکي از بيماري هاي مزمن سالمندان است که بر کيفيت زندگي آنها تاثير مي گذارد. از آنجا که کيفيت زندگي به عنوان يکي از شاخص ها و مولفه هاي مهم سلامت محسوب مي شود، اين پژوهش به بررسي کيفيت زندگي سالمندان ديابتي شهر کرمان پرداخته است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي - تحليلي بود که در سال 1392 روي سالمندان ديابتي شهر کرمان انجام گرفت. تعداد 120 نفر از سالمندان ديابتي به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه دوقسمتي شامل مشخصات جمعيت شناختي و پرسشنامه استاندارد
(SF-36) صورت گرفت و براي تجزيه و تحليل داده ها نسخه 18 نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري تحليل واريانس، تي و ضريب همبستگي به کار گرفته شد.
يافته ها: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد ميانگين سني افراد موردمطالعه
71.5 و نمره کل کيفيت زندگي سالمندان مورد مطالعه 46.48 بود. ابعاد کيفيت زندگي سالمندان موردمطالعه نشان داد بيشترين ميانگين در ميان ابعاد هشت گانه کيفيت زندگي در بعد سلامت جسمي مربوط به سلامت عمومي و در بعد سلامت رواني مربوط به عملکرد اجتماعي بود. همچنين نمره کل بعد جسمي 44.89، نمره کل بعد رواني 48.07 و بيشترين ميانگين در ابعاد سلامت جسمي مربوط به سلامت عمومي (47.87) و در ابعاد سلامت رواني مربوط به عملکرد اجتماعي (49.78) بود. همچنين نتايج حاصل از آزمون تي و تحليل واريانس يک طرفه حاکي از آن بود که بين جنسيت، تحصيلات، عوارض بيماري ديابت، درآمد، سن بيماران ديابتي، مدت ابتلا به ديابت و شاخص توده بدني با کيفيت زندگي سالمندان ديابتي رابطه معني دار آماري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: در جامعه ما، معيار هنجاري براي کيفيت زندگي افراد تعيين نشده است؛ بنابراين، مي توان ميانگين 50 با انحراف معيار 10 را به عنوان شاخص هنجار و قابل قبول براي وضعيت کيفيت زندگي سالمندان در نظر گرفت. ميانگين امتياز کلي در سالمندان ديابتي موردبررسي (
46.48) پايين تر از شاخص موردنظر و در بررسي ابعاد هشت گانه کيفيت زندگي نيز در همه ابعاد، ميانگين نمرات کمتر از 50 است. شيوع بيماري هاي مزمن نظير ديابت در سنين سالمندي، مي تواند به پايين تر بودن ميانگين ابعاد جسمي نسبت به ابعاد رواني کيفيت زندگي منجر شود که در اين مطالعه به آن اشاره شد. اين موضوع که زنان از کيفيت زندگي پايين تري برخوردار بوده اند، مي تواند ناشي از نابراري جنسيتي در برخورداري از نظام سلامت باشد و اينکه زنان در مقابل مشکلات و بيماري هاي روحي و جسمي آسيب پذيري بيشتري دارند که خود موجب کاهش کيفيت زندگي آنان مي شود. بين تحصيلات سالمندان ديابتي و کيفيت زندگي آنها نيز تفاوت معني دار آماري وجود داشت، به گونه اي که هر چه سطح تحصيلات افراد بالاتر بود از کيفيت زندگي بالاتري برخوردار بودند. تاثير تحصيلات بر کيفيت زندگي مي تواند ناشي از افزايش سطح آگاهي افراد در زمينه اهميت رژيم غذايي، ورزش، مصرف صحيح داروها و کنترل عوامل خطر بيماري هاي مزمن مانند ديابت باشد. همچنين تحصيلات بالاتر ممکن است از طريق ارتقاي طبقه اجتماعي و بالابردن توانايي اقتصادي و خودباوري، کيفيت زندگي را افزايش دهد. افراد با تحصيلات بالاتر مي توانند با تکيه بر دانسته هاي سلامتي خود و به کارگيري روش هاي خودمراقبتي، موجبات افزايش کيفيت زندگي خود را فراهم آورند. با توجه روند روبه رشد جمعيت سالمندان و افزايش بروز ديابت در اين افراد و در راستاي بهبود کيفيت زندگي اين افراد، پيشنهاد مي شود برنامه ريزان و مديران به امر حمايت جسمي، رواني و اجتماعي از آنها توجه کافي نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برهانی نژاد، و.، و کزازی، ل.، و حقی، م.، و چهره نگار، ن. (1395). بررسی کیفیت زندگی سالمندان دیابتی شهر کرمان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392. سالمند, 11(1), 162-172. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287599Vancouver : کپی

برهانی نژاد وحیدرضا، کزازی لیلا، حقی مرجان، چهره نگار نگین. بررسی کیفیت زندگی سالمندان دیابتی شهر کرمان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392. سالمند. 1395 [cited 2021September25];11(1):162-172. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287599IEEE : کپی

برهانی نژاد، و.، کزازی، ل.، حقی، م.، چهره نگار، ن.، 1395. بررسی کیفیت زندگی سالمندان دیابتی شهر کرمان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392. سالمند, [online] 11(1), pp.162-172. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287599. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی