نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي هيستوپاتولوژيک سلول هاي ماستوسيت در ليکن پلان دهاني رتيکولر و اروزيو با رنگ آميزي تولوئيدين بلو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آسیب شناسی فک و دهان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ليکن پلان يکي از ضايعات پوستي - مخاطي شايع است که عوامل اتيولوژيک آن هنوز شناخته نشده اند. ليکن پلان حفره دهان عمدتا به دو شکل رتيکولر و اروزيو ديده مي شود. عملکرد ماستوسيت ها در واکنش ايمني غيراختصاصي يکي از عوامل مطرح شده در اتيولوژي اين ضايعه مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين الگوي حضور سلول هاي ماستوسيت در انواع باليني رتيکولر و اروزيو ليکن پلان دهان در نواحي لايه بازال، داخل اپي تليوم و بافت همبند سطحي انجام گرفت. روش کار: مطالعه حاضر به روش گذشته نگر انجام گرفت. جامعه آماري پرونده هاي هيستوپاتولوژيک بايگاني بخش آسيب شناسي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران بود. 35 بلوک پارافينه شامل 18 نمونه ليکن پلان از نوع باليني رتيکولر و 17 نمونه اروزيو در مطالعه وارد شدند. از هر بلوک يک مقطع 4 ميکروني براي رنگ آميزي تولوئيدين بلو تهيه گرديد. ماستوسيت ها در ده ميدان ديد ميکروسکوپ نوري با بزرگنمايي 400 برابر در سه سطح اپي تليوم، بازال و همبند سطحي شمارش شدند و ميانگين تعدادآنها در هر ناحيه محاسبه شد. آزمونهاي من ويتني و فريدمن براي تجزيه و تحليل آماري استفاده شدند. P<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.نتايج: ميانگين تعداد ماستوسيت ها در ليکن پلان رتيکولر 1.85±2.9 و در ليکن پلان اروزيو 2.02±3.08 بود. ميانگين ماستوسيت ها برحسب نواحي بافتي اپي تليال، بازال و همبند در نوع رتيکولر به ترتيب 0.23±0.31، 0.34±0.45 و 4.98±3.28 بود. ميانگين ماستوسيت ها در ليکن پلان اروزيو در سه ناحيه نامبرده به ترتيب 0.21±0.25، 0.23±0.38 و 5.53±3.31 بود. ميانگين تعداد ماستوسيت ها بين دو ضايعه و بين لايه اپي تليوم و بازال اختلاف معني دار نداشت. اختلاف آماري معني دار بين لايه هاي اپي تليالي و بافت همبند وجود داشت (p<0.001).نتيجه گيري: در ليکن پلان رتيکولر و اروزيو ميانگين تعداد ماستوسيت ها در بافت همبند بيشتر از اپي تليوم است. تعداد ماستوسيت ها صرف نظر از ناحيه بافتي در ليکن پلان اروزيو بيشتر از نوع رتيکولر است. متن کامل اين مقاله به زبان انگليسي مي باشد، لطفا براي مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگليسي مراجعه فرماييد.لطفا براي مشاهده متن کامل اين مقاله اينجا را کليک.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلایرنادری، ن.، و عاشوری، م.، و اسلامی، م.، و ندائی، م.، و خرازی فرد، م. (1394). بررسی هیستوپاتولوژیک سلول های ماستوسیت در لیکن پلان دهانی رتیکولر و اروزیو با رنگ آمیزی تولوئیدین بلو. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 19(1), 29-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287467Vancouver : کپی

جلایرنادری نوشین، عاشوری مهدی، اسلامی محمد، ندائی میترا، خرازی فرد محمدجواد. بررسی هیستوپاتولوژیک سلول های ماستوسیت در لیکن پلان دهانی رتیکولر و اروزیو با رنگ آمیزی تولوئیدین بلو. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1394 [cited 2022May28];19(1):29-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287467IEEE : کپی

جلایرنادری، ن.، عاشوری، م.، اسلامی، م.، ندائی، م.، خرازی فرد، م.، 1394. بررسی هیستوپاتولوژیک سلول های ماستوسیت در لیکن پلان دهانی رتیکولر و اروزیو با رنگ آمیزی تولوئیدین بلو. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 19(1), pp.29-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287467. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 311 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی