برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 20 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير هشت هفته تمرينات ترکيبي منتخب بر سطوح ايمني هومورال و شاخص هاي هماتولوژيک مردان سالمند غيرفعال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی
 
چکیده: 

اهداف: سالمندي با بي نظمي جنبه هاي عملکرد ايمني همراه است و در اين دوران با فرايند پيري پاسخ هاي ايمني کاهش مي يابد. از آنجا که فعاليت ورزشي مي تواند بر عملکرد ايمني تاثير داشته باشد و از طرفي پيري با بي نظمي ايمني پيش رونده همراه است، شناخت درباره اثرات ورزش بر عملکرد ايمني در دوران سالمندي اهميت مي يابد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تاثير هشت هفته تمرينات ترکيبي (هوازي - مقاومتي) بر غلظت ايمونوگلوبولين ها و کورتيزول سرمي مردان سالمند غيرفعال بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، 24 مرد سالمند سالم با دامنه سني 70-60 سال و نمايه توده بدني 22-25 کيلوگرم بر مترمربع به روش نمونه گيري در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفي ساده به دو گروه تجربي (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسيم شدند. در اين پژوهش گروه تجربي، برنامه تمرين ترکيبي را انجام دادند و گروه کنترل همان شيوه زندگي غيرفعال خود را ادامه دادند. برنامه تمرين ترکيبي (هوازي - مقاومتي) شامل: دويدن روي نوارگردان براي مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه به مدت 20 دقيقه دويدن روي نوارگردان با شدت 70-60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخيره بود. برنامه تمرينات مقاومتي شامل 10 حرکت ايستگاهي به صورت دايره اي شامل: فلکشن ساق، اکستنشن ساق، پرس پا، اسکات، کشش زير بغل، پرس سينه، حرکت صليب با دمبل، جلو بازو، پشت بازو و حرکت پارويي با طناب بود که با بار اضافه معادل 70 درصد يک تکرار بيشينه و 10 تکرار در دو وهله متوالي با زمان استراحت 30 ثانيه اي و دودقيقه اي بين هر ايستگاه و وهله صورت گرفت. در اين پژوهش، نمونه هاي خوني 24 ساعت پيش از شروع تمرينات و 24 ساعت بعد از آخرين جلسه تمرين جمع آوري شد. مقادير ايمونوگلوبولين هاي سرمي
IgG،IgM و IgA با دستگاه نفلومتري و کيت بيندينگ سايت و مقادير کورتيزول سرمي به روش ايمونوراديومتريک با دستگاه گاماکانتر و کيت RIA اندازه گيري شد. براي برآورد اوج اکسيژن مصرفي، پروتکل ناختون روي دستگاه تردميل مورد استفاده قرار گرفت. براي مقايسه ميانگين هاي درون گروهي و بين گروهي، روش تحليل واريانس اندازه هاي تکراري به کار گرفته شد و نتايج در سطح معني داري P<0.05 آزمايش شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد برنامه تمرين ترکيبي
12.75 درصدي غلظت ايمونوگلوبولين G سرمي سالمندان را کاهش داد (P=0.04). با وجود اينکه غلظت سرمي ايمونوگلوبولين M به واسطه تمرينات ترکيبي، 15.93 درصد کاهش يافت، اما اين کاهش از نظر آماري معني دار نبود (P=0.31). علاوه بر اين، در سطح IgA سرمي سالمندان تغيير معني داري مشاهده نشد (P=0.90). غلظت کورتيزول سرمي در گروه تجربي به ميزان 8.33 درصد افزايش معني دار يافت (P=0.001). بر اساس نتايج، تغييرات ميانگين هاي بين گروهي در متغيرهاي IgG، IgM و IgA، تفاوت معني دار نداشت (P>0.05)، اما در مقادير کورتيزول سرمي بين دو گروه تفاوت معني دار بود (P<0.05).
نتيجه گيري: انجام فعاليت هاي بدني يکي از عوامل موثر بر تغيير روند کار سيستم دفاعي است که اين امر به شدت، مدت، نوع تمرين و وضعيت آمادگي جسماني، نوع تغذيه، حالات روحي و رواني و عوامل هورموني بستگي دارد. بر اساس نتايج به دست آمده، تمرين شديد و طولاني مدت با افزايش روند کاتابوليکي ممکن است موجب تضعيف سيستم ايمني شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
1
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میر، ا.، و عطارزاده حسینی، س.، و میرسعیدی، م.، و حجازی، ک. (1395). تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخص های هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال. سالمند, 11(1), 20-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287425Vancouver : کپی

میر احسان، عطارزاده حسینی سیدرضا، میرسعیدی مجتبی، حجازی کیوان. تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخص های هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال. سالمند. 1395 [cited 2021October15];11(1):20-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287425IEEE : کپی

میر، ا.، عطارزاده حسینی، س.، میرسعیدی، م.، حجازی، ک.، 1395. تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخص های هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال. سالمند, [online] 11(1), pp.20-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287425. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 220 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی