برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني کننده هاي معنوي سلامت روان پرستاران: نقش معنا در زندگي، بهزيستي مذهبي و بهزيستي وجودي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، خیابان سعدی، جنب اداره کل نوسازی مدارس، دانشگاه پیام نور، استان گیلان
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: بررسي عوامل مرتبط با سلامت رواني پرستاران به علت استرس زا بودن اين شغل از اهميت خاصي برخوردار است. هدف اين پژوهش بررسي رابطه معنا در زندگي، بهزيستي مذهبي و بهزيستي وجودي با سلامت رواني پرستاران بود.
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصيفي- همبستگي و جامعه آماري آن کليه پرستاران بيمارستان شهيد نوراني شهرستان تالش بود. داده هاي تحقيق از
102 پرستار که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شده است، جمع آوري گرديد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي معنا در زندگي، بهزيستي معنوي و سلامت عمومي استفاده شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون هاي آماري رگرسيون چند متغيره و رگرسيون چندگانه استاندارد مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که رابطه دو متغيري بهزيستي مذهبي با معنا در زندگي مثبت معني دار و با هر يک از متغيرهاي اضطراب، نارساکنش وري اجتماعي و افسردگي منفي معني دار است. همچنين رابطه دو متغيري بهزيستي وجودي با معنا در زندگي مثبت معني دار و با هر يک از متغيرهاي جسماني سازي، اضطراب، نارساکنش وري اجتماعي و افسردگي منفي معني دار است. رابطه دو متغيري معنا در زندگي با هر يک از متغيرهاي اضطراب و افسردگي منفي و معني دار بود.
بحث و نتيجه گيري: سلامت رواني پرستاران توسط متغيرهاي معنا در زندگي، بهزيستي مذهبي و بهزيستي وجودي به خوبي قابل پيش بيني است. با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت متغيرهاي معنا در زندگي، بهزيستي مذهبي و بهزيستي وجودي نقش مهمي در حفظ سلامت رواني پرستاران دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی