نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ي بين سبک هاي يادگيري و موفقيت در کنکور دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال تحصيلي 93-92

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
 
چکیده: 
پيش زمينه و هدف: با توجه به نقش مهمي که سبک هاي يادگيري در جنبه هاي گوناگون تعليمي دانشجويان دارد، اين مقاله به بررسي رابطه سبک هاي يادگيري در موفقيت هاي به دست آمده دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در کنکور پرداخته است.مواد و روش کار: روش تحقيق توصيفي همبستگي و روش گردآوري اطلاعات ميداني بود. جامعه آماري تحقيق، 440 نفر بود که بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، تعداد حجم نمونه آماري 206 نفر تعيين گرديد. از پرسشنامه استاندارد کلب براي ابزار گردآوري داده ها استفاده شد. براي تجزيه وتحليل داده ها از آزمون هاي آماري توصيفي، استنباطي و ضريب همبستگي پيرسان و رگرسيون استفاده گرديد.يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که بين سبک هاي يادگيري و رتبه کنکور رابطه معناداري وجود داد (p=0.001) و تمامي سبک هاي يادگيري داراي رابطه مثبت و معنادار بر روي رتبه کنکور مي باشند که ذر اين بين بيشترين رابطه را سبک همگرا و کمترين رابطه را سبک يادگيري واگرا دارد.بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده تمامي سبک هاي يادگيري داراي ارتباط مثبت و معنادار با رتبه کنکور هستند که در اين بين بيشترين رابطه را سبک همگرا و کمترين رابطه را سبک واگرا دارا مي باشد. لذا دانشجوياني که قصد ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر را دارند، بايد از ابتدا سبک يادگيري مناسبي انتخاب کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خلیل زاده، ف.، و قلعه ای، ع. (1394). بررسی رابطه ی بین سبک های یادگیری و موفقیت در کنکور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی 93-92. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 13(7 (پی در پی 72)), 563-571. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287260Vancouver : کپی

خلیل زاده فریبا، قلعه ای علیرضا. بررسی رابطه ی بین سبک های یادگیری و موفقیت در کنکور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی 93-92. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1394 [cited 2022May25];13(7 (پی در پی 72)):563-571. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287260IEEE : کپی

خلیل زاده، ف.، قلعه ای، ع.، 1394. بررسی رابطه ی بین سبک های یادگیری و موفقیت در کنکور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی 93-92. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 13(7 (پی در پی 72)), pp.563-571. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287260. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی