برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  29 , شماره  3 الف ; از صفحه 371 تا صفحه 381 .
 
عنوان مقاله: 

افزايش کارايي خاک فسفات با استفاده از برخي ريز جانداران بومي باغ هاي پسته براي بهبود رشد و تغذيه دانهال پسته در تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک
 
چکیده: 

تبديل خاک فسفات به کودهاي فسفري پر هزينه است و مصرف آنها همواره خطر آلودگي خاک از طريق تجمع عناصري مثل کادميم را نيز به دنبال دارد. در صورتي که بتوان قابليت جذب و فراهمي فسفر خاک فسفات را افزايش داد، تحولي بزرگ در تغذيه فسفري گياهان رخ خواهد داد. در اين تحقيق پتانسيل استفاده از باکتري هاي حل کننده فسفات و تيوباسيلوس بومي باغات پسته براي افزايش کارايي خاک فسفات و بهبود شرايط تغذيه اي نهال پسته مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش گلخانه اي به صورت فاکتوريل، شامل 5 تيمار تلقيح و 3 سطح شوري بود که در قالب يک طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار اجرا شد. تيمارهاي تلقيح شامل شاهد بدون کود و تلقيح (T1)، خاک فسفات (T2) خاک فسفات همراه با دو جدايه حل کننده فسفات شامل Pantoea dispersa و P. thivervalensis (T3)، خاک فسفات همراه با گوگرد و سه جدايه تيوباسيلوس (T4) و خاک فسفات همراه با گوگرد، دو جدايه حل کننده فسفات و سه جدايه تيوباسيلوس (T5) و سطوح شوري شامل S0، S1 و S2، به ترتيب با مقادير عددي 3، 8 و 16 دسي زيمنس بر متر بودند. با توجه به نتايج بدست آمده، افزايش شوري باعث کاهش معني دار وزن تر و خشک اندام هوايي و ريشه، ميانگين ارتفاع و تعداد برگ به ازاء نهال، مقدار جذب عناصر فسفر و آهن شد و بر غلظت فسفر و مقدار جذب روي تاثير معني داري نداشت. تيمارهاي باکتري تاثير معني داري بر وزن تر و خشک اندام هوايي، ميانگين ارتفاع و تعداد برگ، غلظت فسفر و آهن و ميزان جذب عناصر فسفر، آهن و روي داشتند. استفاده از باکتري هاي حل کننده فسفات به همراه خاک فسفات بيشترين تاثير مثبت را بر وزن تر و خشک اندام هوايي و ميانگين ارتفاع و تعداد برگ به ازاء نهال داشت و صفات فوق را نسبت به تيمار شاهد به ترتيب 36.1، 37.8، 11.5 و 27.1 درصد افزايش داد. استفاده از باکتري هاي اکسيدکننده گوگرد به همراه خاک فسفات و گوگرد (T4)، و نيز مخلوط حل کننده هاي فسفات و اکسيدکننده هاي گوگرد به همراه خاک فسفات و گوگرد (T5) بيشترين تاثير را از نظر غلظت و مقدار جذب فسفر ايجاد کرد. تيمار T4 از نظر غلظت و مقدار جذب فسفر و تيمار T5 از نظر مقدار فسفر در تمام سطوح شوري اختلاف معني داري را با شاهد بدون تلقيح داشتند. اگر چه مصرف خاک فسفات به تنهايي نسبت به تيمار شاهد باعث افزايش غلظت و مقدار جذب فسفر شد، اما اثر اين تيمار با اختلاف معني داري کمتر از تيمارهاي تلقيح با باکتري ها بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سرچشمه پور، م.، و بشارتی، ح.، و ثواقبی، غ. (1394). افزایش کارایی خاک فسفات با استفاده از برخی ریز جانداران بومی باغ های پسته برای بهبود رشد و تغذیه دانهال پسته در تنش شوری. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 29(3 الف), 371-381. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287204Vancouver : کپی

سرچشمه پور مهدی، بشارتی حسین، ثواقبی غلامرضا. افزایش کارایی خاک فسفات با استفاده از برخی ریز جانداران بومی باغ های پسته برای بهبود رشد و تغذیه دانهال پسته در تنش شوری. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). 1394 [cited 2021October27];29(3 الف):371-381. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287204IEEE : کپی

سرچشمه پور، م.، بشارتی، ح.، ثواقبی، غ.، 1394. افزایش کارایی خاک فسفات با استفاده از برخی ریز جانداران بومی باغ های پسته برای بهبود رشد و تغذیه دانهال پسته در تنش شوری. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), [online] 29(3 الف), pp.371-381. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287204. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 240 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی