برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  7 , شماره  26 ; از صفحه 137 تا صفحه 149 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تلقيح ميکوريزا و کود فسفر بر مقاومت گياه شنبليله به آرسنيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه، ارزيابي تاثير ميکوريزا و فسفر بر سميت و قابليت جذب آرسنيک توسط شنبليله، پس از افزودن آرسنيک به خاک، بود. در اين مطالعه گلخانه اي، گياهاني که با سه گونه ميکوريزا در خاک هايي با سطوح مختلف آرسنيک و فسفر کاشته شده بودند مقايسه شدند. سميت آرسنيک براي گياهان بررسي و تجمع آرسنيک در بافت ها، همچنين جذب عناصر پرمصرف و غلظت رنگيزه هاي فتوسنتزي تعيين گرديد. بر اساس نتايج، افزودن آرسنيک به طور معني داري رشد، جذب عناصر غذايي و رنگيزه هاي فتوسنتزي گياه را کاهش داد. مقادير زيادي آرسنيک در بافت هاي گياهان تجمع يافت. بيشترين آرسنيک جذب شده در ريشه حفظ شد و ريشه ها غلظت آرسنيک بيشتري نسبت به شاخساره داشتند. فسفر و ميکوريزا نيز بجز بر غلظت سديم، بر ساير صفات تاثير معني داري داشتند. در اين بررسي، اثر متقابل بين آرسنيک و فسفر و بين آرسنيک و ميکوريزا بر غلظت کاروتنوئيدها، پتاسيم و آرسنيک شاخساره معني دار بود. فسفر و ميکوريزا نقش تعديل کننده و کاهنده اثر منفي سميت آرسنيک را بر اين خصوصيات دارا بودند. نتايج اين آزمايش نشان داد که کود فسفر و همزيستي ميکوريزايي در شنبليله مي تواند از طريق افزايش جذب عناصر و غلظت رنگيزه هاي فتوسنتزي در کاهش اثرهاي منفي تنش آرسنيک موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی