نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 59 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه رهبري اخلاقي با توانمند سازي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
چکیده: 
زمينه: امروزه توانمندسازي منابع انساني با رويکرد اخلاق مداري و بکارگيري رهبري اخلاقي بسيار مورد استقبال محيط هاي آموزشي قرار گرفته است. از اين رو هدف پژوهش حاضر نخست تعيين و تحليل وضعيت رهبري اخلاقي از منظر دانشجويان و توانمندي آنها، و سپس تعيين رابطه بين رهبري اخلاقي و توانمند سازي دانشجويان مي باشد.روش: اين پژوهش از نوع توصيفي - همبستگي است. جامعه آماري تحقيق دانشجويان دانشگاه شهيد باهنرکرمان مي باشند، که براساس جدول مورگان تعداد 375 نفر بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و متناسب با حجم به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد بود. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي(ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن) و روش معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزارهاي SPSS وPLS صورت گرفت.يافته ها: نتايج تحقيق مبتني بر تاييد رابطه مثبت و معنادار رهبري اخلاقي با توانمند سازي دانشجويان است. همچنين از نظر دانشجويان ابعاد رهبري اخلاقي و توانمند سازي در سطح مطلوبي قرار دارند. در بين ابعاد رهبري اخلاقي، مولفه صداقت بيشترين ارتباط و تسهيم قدرت کمترين ارتباط را با توانمند سازي دانشجويان دارا هستند.نتيجه گيري: نتيجه نهايي تحقيق آن است که رهبري اخلاقي و ابعاد آن با توانمند سازي دانشجويان رابطه مثبت و معناداري دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فاضل، ا.، و کمالیان، ا.، و روشن، س. (1395). رابطه رهبری اخلاقی با توانمند سازی دانشجویان. اخلاق در علوم و فناوری, 11(3), 59-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287107Vancouver : کپی

فاضل امیر، کمالیان امین رضا، روشن سیدعلیقلی. رابطه رهبری اخلاقی با توانمند سازی دانشجویان. اخلاق در علوم و فناوری. 1395 [cited 2022May22];11(3):59-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287107IEEE : کپی

فاضل، ا.، کمالیان، ا.، روشن، س.، 1395. رابطه رهبری اخلاقی با توانمند سازی دانشجویان. اخلاق در علوم و فناوری, [online] 11(3), pp.59-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287107. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی