برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي بر نامه مراقبت پرستاري در منزل بر فعاليت هاي روزانه زندگي بيماران مبتلا به سکته مغزي در شهر اروميه، 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: ناتوانايي هاي حرکتي متعاقب سکته مغزي در انجام فعاليت هاي روزانه زندگي بيماران اختلال ايجاد مي کند. برنامه مراقبت پرستاري در منزل روش مناسبي براي اين گروه از بيماران جهت کسب استقلال عملکردي محسوب مي شود. هدف اين مطالعه تعيين اثربخشي برنامه مراقبت پرستاري در منزل بر فعاليت هاي روزانه زندگي بيماران مبتلا به سکته مغزي در شهر اروميه مي باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تصادفي شده است که در آن 60 نفر از بيماران مبتلا به سکته مغزي واجد شرايط در شهر اروميه با روش تخصيص تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. ابزار گردآوري داده ها مقياس فعاليت هاي روزانه زندگي بود که در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون تکميل گرديد. در گروه مداخله برنامه مراقبت پرستاري در منزل اجراشده و گروه کنترل مراقبت هاي معمول روزانه را دريافت کردند. داده هاي گردآوري شده در قالب نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
يافته ها: طبق نتايج بيشتر نمونه ها در هر دو گروه مرد، متاهل، در محدوده سني بيشتر از 50 سال و داراي سطح سواد پايين بوده و اکثر آن ها ازنظر وضعيت مالي تا حدودي از زندگي خود راضي بودند. همچنين بين ميانگين امتيازات بيماران در ابعاد فعاليت هاي روزانه زندگي با استفاده از شاخص بارتل و شاخص گسترده فعاليت هاي روزانه زندگي ناتينگهام در دو گروه مورد و کنترل قبل و بعد از اجراي برنامه مراقبت پرستاري در منزل اختلاف وجود داشت که اين اختلاف ازنظر آماري و با استفاده از آزمون تي مستقل معني دار بود (P=0.001).
بحث و نتيجه گيري: برنامه مراقبت پرستاري در منزل باعث ارتقا فعاليت هاي روزانه زندگي و در نهايت افزايش کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سکته مغزي مقيم منزل مي شود. گسترش خدمات پرستاري منظم در منزل براي اين گروه از بيماران توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 267
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی