برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  71 , شماره  2 ; از صفحه 145 تا صفحه 152 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نوکلئوتيد در جيره بر برخي شاخص هاي رشد، ترکيب لاشه و برخي شاخص هاي استرس در ماهي سفيدک سيستان (Schizothorax zarudnyi)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 
چکیده: 

زمينه مطالعه: تاثير نوکلئوتيد خوراکي در بهبود شاخص هاي رشد، عملکرد غذايي و سيستم ايمني در مهره داران و گونه هايي از ماهيان در مطالعات مختلف نشان داده شده است.
هدف: تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير نوکلئوتيد خوراکي بر شاخص هاي رشد، ترکيب لاشه و پاسخ به استرس حاد در بچه ماهيان سفيدک سيستان (
Schizothorax zarudnyi) انجام گرفت.
روش کار: تعداد
120 قطعه بچه ماهي با ميانگين وزني 7.58±0.5 g با چهار جيره غذايي حاوي مقادير مختلف نوکلئوتيد (%0.15، %0.25 و %0.50) و صفر درصد به عنوان گروه شاهد به مدت 8 هفته غذادهي شدند. بچه ماهيان در چهار تيمار و سه تکرار به ازاي هر تيمار، در 12 مخزن 300 L به طور تصادفي رهاسازي شدند و غذادهي به مقدار روزانه %3 وزن بدن در 3 وعده انجام شد. در پايان دوره پرورش پارامترهاي رشد اندازه گيري و نتايج ثبت گرديد. همچنين به منظور آزمايش استرس تعدادي از ماهيان فوق تحت استرس حاد دمايي و pH قرار گرفتند و ميزان کورتيزول و گلوکز آنها قبل و بعد از استرس اندازه گيري شد.
نتايج: نتايج نشان داد که مکمل نوکلئوتيد بر روي شاخص هاي رشد، ضريب تبديل غذايي، نسبت بازده غذايي و بقا اثر معني دار نداشت (
p>0.05). در آناليز تقريبي لاشه نيز اختلاف معني داري از نظر خاکستر، رطوبت و پروتئين بين تيمارها مشاهده نشد (p>0.05) و تنها محتواي چربي بين تيمارهاي تغذيه شده با نوکلئوتيد و گروه شاهد تفاوت معني دار نشان داد (p<0.05). در آزمايشات استرس مشخص شد که پس از انجام استرس ميزان کورتيزول و گلوکز به طور معني داري نسبت به قبل استرس افزايش يافت (p<0.05). در تيمارهاي تغذيه شده با نوکلئوتيد ميزان کورتيزول به طور معني داري کمتر از گروه شاهد بود (p<0.05) و کمترين ميزان کورتيزول در تيمار تغذيه شده با جيره حاوي %0.50 نوکلوتيد مشاهده شد.
نتيجه گيري نهايي: بنابراين ترکيب نوکلئوتيدي مورد استفاده در مطالعه حاضر موجب بهبود رشد در ماهي سفيدک نشد و لي توانست باعث بهبود پاسخ به استرس در اين ماهي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی