نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  30 , شماره  4 (ب) ; از صفحه 467 تا صفحه 482 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملکرد کمي و کيفي سورگوم علوفه اي در سطوح مختلف شوري و آب آبياري در سامانه آبياري قطره اي زيرسطحي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
تنش هاي آبي و شوري يک يازمشکلات توليد فرآورده هاي کشاورزي در بسياري از نقاط دنيا است. در اين تحقيق اثر سطوح مختلف شوري (دو، پنج و هشت دسي زيمنس بر متر)، سطوح مختلف آب آبياري (120%، 100%، 75% و 50 درصد نياز آبي گياه) و سه مرحله برداشت بر برخي پارامترهاي کمي و کيفي گياه سورگوم علوفه اي در منطقه سيستان مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح فاکتوريل اسپليت پلات در زمان با 12 تيمار و سه تکرار در سه مرحله برداشت انجام گرفت. نتايج نشان داد با افزايش شوري و کاهش عمق آب آبياري عملکرد و کارآيي علوفه تر و خشک کاهش مي يابد اما بين تيمار آبياري کامل 100% و 75 درصد نياز آبي گياه تفاوت معني دار مشاهده نگرديد. همچنين بين تيمارهاي آب با شوري دو و پنج دسي زيمنس بر متر تفاوت معني داري از نظر توليد علوفه مشاهده نشد. نتايج نشان داد که مقدار عملکرد علوفه تر و خشک در برداشت دوم بهتر از برداشت اول و سوم بود. با افزايش شوري و کاهش عمق آب آبياري درصد پروتيئن گياه کاهش و مقدار کربوهيدرات و پرولين افزايش يافت. بيشترين مقدار پروتئين (16.79 درصد) در برداشت دوم و شوري دو دسي زيمنس بر متر و بيشترين مقدار کربوهيدرات(10.79 ميلي گرم بر گرم وزن تر) و پرولين (0.42 ميلي گرم بر گرم وزن تر) در برداشت سوم و با شوري هشت دسي زيمنس بر متر مشاهده شد. با افزايش شوري آب آبياري و همچنين با گذشت زمان در طول فصل رشد، شوري نيمرخ خاک افزايش يافته و توزيع شوري در نيمرخ خاک در تيمارهاي بدون تنش آبي از يکنواختي بيشتري برخوردار بود. بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده مي توان 25 درصد مصرف آب گياه سورگوم را کاهش داد و با 75 درصد نياز آبي گياه و شوري پنج دسي زيمنس بر متر آبياري انجام داد بدون آن که تاثير معني داري در ميزان علوفه توليد شده داشته باشد و بهترين برداشت علوفه از نظر کيفيت براي مصرف دام نيز در چين دوم به دست آمد. اما با توجه به اين که آزمايش در يک سال زراعي انجام گرديده است و در دراز مدت کاهش اين مقدار آب و استفاده از آب شور مي تواند باعث شورشدن خاک و تجمع املاح در خاک گردد، توصيه مي شود، آزمايش در سال هاي ديگر تکرار شود و نهايتا در مورد صرفه جويي و کاهش آب تصميم گيري گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پیری، ح.، و انصاری، ح.، و پارسا، م. (1395). بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب), 30(4 (ب)), 467-482. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286891Vancouver : کپی

پیری حلیمه، انصاری حسین، پارسا مهدی. بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب). 1395 [cited 2022May22];30(4 (ب)):467-482. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286891IEEE : کپی

پیری، ح.، انصاری، ح.، پارسا، م.، 1395. بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب), [online] 30(4 (ب)), pp.467-482. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286891. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی