نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1395 , دوره  23 , شماره  4 ; از صفحه 706 تا صفحه 713 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه وضعيت روان شناختي بيماران مبتلا به سردرد ميگرني و افراد سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
اهداف: با توجه به اهميت عوامل روان شناختي در ايجاد و تشديد نشانه هاي سردردهاي ميگرني مطالعه حاضر با هدف مقايسه وضعيت روان شناختي بيماران مبتلا به ميگرن و افراد سالم صورت گرفت.مواد و روش ها: روش تحقيق علي مقايسه اي و جامعه آماري شامل تمام بيماراني بود که در طول سال 1394 به علت سردرد به بيمارستان خاتم الانبياي شهر زاهدان مراجعه مي کردند. از بين بيماران مراجعه کننده به علت سردرد، مبتلايان به ميگرن با تشخيص قطعي پزشک متخصص (نورولوژيست) و پرسش نامه ميگرن اهواز شناسايي شدند. با استفاده از نرم افزار 105Gpower  نفر از افراد مبتلا به ميگرن و 105 نفر از افراد عادي به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه عادي شامل افرادي بود که هيچ گونه سردردي را تجربه نکرده بودند. براي سنجش وضعيت روان شناختي افراد مبتلا به ميگرن پرسش نامه 9 بعدي SCL-90 تکميل شد و داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و آزمون تحليل واريانس چندمتغيره تحليل و تفسير شدند.يافته ها: نتايج نشان داد بين دو گروه ميگرني و سالم از نظر متغير ايجادشده از ترکيب مولفه هاي وضعيت روان شناختي تفاوت معناداري وجود دارد (=0.76 پيلايي تريس، P<0.001، F(2009)=72.41) به عبارت ديگر، افراد مبتلا به ميگرن نسبت به افراد سالم در تمامي مولفه هاي شکايت جسماني، وسواس و اجبار، حساسيت در روابط متقابل، افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، ترس مرضي، افکار پارانوئيد و روان پريشي نمره هاي بيشتري کسب نمودند (P<0.001).نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد تلويحات مهمي در زمينه تغيير وضعيت روان شناختي مبتلايان در راستاي کاهش علائم ميگرن وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عزیزی، م.، و آقامحمدیان شعرباف، ح.، و مشهدی، ع.، و اصغری ابراهیم آباد، م. (1395). مقایسه وضعیت روان شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 23(4), 706-713. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286859Vancouver : کپی

عزیزی معصومه، آقامحمدیان شعرباف حمیدرضا، مشهدی علی، اصغری ابراهیم آباد محمدجواد. مقایسه وضعیت روان شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1395 [cited 2022May24];23(4):706-713. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286859IEEE : کپی

عزیزی، م.، آقامحمدیان شعرباف، ح.، مشهدی، ع.، اصغری ابراهیم آباد، م.، 1395. مقایسه وضعیت روان شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, [online] 23(4), pp.706-713. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286859. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 240 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی