برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  12 , شماره  2 ; از صفحه 140 تا صفحه 148 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني دندان هاي عقل نهفته و زاويه گيري آنها در فك تحتاني بر اساس راديوگرافي پانوراميك در بيماران مراجعه كننده به بخش راديولوژي دانشكده دندان پزشكي اصفهان در سال 92-93

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: نهفتگي دندان هاي مولر سوم دايمي شايع است. به علت آسيب هاي احتمالي نهفتگي و اثر الگوي نهفتگي بر شيوه ي درمان بررسي اين الگو داراي اهميت است. هدف از اين از تحقيق تعيين فراواني دندان هاي عقل نهفته به تفكيك زاويه قرار گيري آنها بر اساس راديوگرافي پانوراميك در بيماران مراجعه كننده به بخش راديولوژي دانشكده دندان پزشكي اصفهان بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق توصيفي و گذشته نگر، بر روي 1000 تصوير پانوراميك موجود در بخش راديولوژي دانشكده دندان پزشكي اصفهان در سال هاي 1392 و 1393 انجام شد مشخصات بيماران شامل جنس، زاويه نهفتگي دندان نهفته، ثبت گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري spss نسخه 17و تست
يافته ها: بيشترين دندان عقل نهفته مربوط به زنان با 228 مورد (91.58%)، و مردان هم 159 مورد (08.41%) را از اين ميان دارا بودند كه در مجموع 387 مورد دندان عقل نهفته به صورت نهفتگي يك طرفه يا دوطرفه يافت شد. بيشترين فراواني زاويه قرارگيري مربوط به زاويه عمودي با 247 عدد (8.40%)، و كمترين فراواني مربوط به زاويه بوكولينگوال با 22 عدد (62.3%)، بود و از اين ميان بيشترين دندان عقل نهفته فك تحتاني به صورت دوطرفه با 218 مورد (09.56%) بوده است. آزمون مجذور كاي نشان داد كه بين توزيع فراواني وجود دندان عقل بين دو گروه سري دنداني كامل كه هيچ دندان كشيده شده اي نداشتند و سري دندان هاي دايمي ناقص كه يك دندان يا بيشتر كشيده شده داشتند تفاوت معني دار وجود دارد (p value<0.001) همچنين توزيع فراواني سري كامل و ناقص در دو جنس تفاوت معني دار نشان نداد (p value=0.953)
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كهشايع ترين زاويه قرارگيري دندان عقل نهفته در فك تحتاني از نوع عمودي و كمترين مربوط به زاويه قرارگيري بوكولينگوال است. بيشترين سمت قرارگيري دندان عقل نهفته مربوط به حالت دوطرفه بوده و فراواني دندان عقل نهفته در زنان بيشتر از مردان بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حکمتیان، ا.، و رحیم ملک، ع. (1395). بررسی فراوانی دندان های عقل نهفته و زاویه گیری آنها در فک تحتانی بر اساس رادیوگرافی پانورامیک در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان پزشکی اصفهان در سال 92-93. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, 12(2), 140-148. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286826Vancouver : کپی

حکمتیان احسان، رحیم ملک علیرضا. بررسی فراوانی دندان های عقل نهفته و زاویه گیری آنها در فک تحتانی بر اساس رادیوگرافی پانورامیک در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان پزشکی اصفهان در سال 92-93. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان. 1395 [cited 2021October24];12(2):140-148. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286826IEEE : کپی

حکمتیان، ا.، رحیم ملک، ع.، 1395. بررسی فراوانی دندان های عقل نهفته و زاویه گیری آنها در فک تحتانی بر اساس رادیوگرافی پانورامیک در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان پزشکی اصفهان در سال 92-93. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, [online] 12(2), pp.140-148. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286826. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 172 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی