برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1395 , دوره  23 , شماره  4 ; از صفحه 618 تا صفحه 625 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي متغيرهاي مرتبط با اسپيرومتري در کارگران صنايع مراجعه کننده براي معاينات شغلي در شهرستان تويسرکان در سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

اهداف: اسپيرومتري به عنوان يکي از روش هاي غربالگري بيماري هاي ريوي شغلي کاربرد فراوان دارد. هدف اصلي از انجام اسپيرومتري تشخيص زودهنگام افت عملکرد ريه قبل از پديدارشدن علائم باليني است. اين مطالعه با هدف تعيين متغيرهاي مرتبط با اسپيرومتري در کارگران صنايع مراجعه کننده براي معاينات شغلي شهرستان تويسرکان انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعي روي 200 نفر از کارگران صنايع مختلف در شهرستان تويسرکان در سه ماه فصل پاييز 1392 انجام شد. اين پژوهش از طريق مراجعه به مرکز بهداشت شهرستان تويسرکان و تکميل پرسش نامه از طريق مصاحبه و آزمون اسپيرومتري با دستگاه
Spirolab II انجام شد. آزمون اسپيرومتري بر اساس استانداردهاي انجمن متخصصان قفسه سينه آمريکا تاييد شده است. در اين پژوهش داده ها با نسخه 11 نرم افزار Stata تجزيه وتحليل شدند.
يافته ها:
5.3 درصد از آقايان از نظر تنفس در وضعيت نامطلوب بودند، درحالي که در خانم ها اين ميزان  16.1درصد بود. رابطه بين جنسيت و وضعيت تنفسي از نظر آماري معنادار بود (P=0.03). در خصوص وضعيت شغلي و تنفسي کارگران مشخص شد که حدود 18درصد از کارگران عادي وضعيت تنفسي نامناسب دارند. الگوهاي اسپيرومتري به دست آمده از افراد با مشکل تنفسي نشان داد 52.09 درصد از افراد الگوي مختلط و  29.1درصد الگوي تحديدي و 22.8 درصد الگوي انسدادي دارند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج، انجام معاينات بدو استخدام و ادواري، نظارت مستمر کارشناسان مراکز بهداشتي و استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب به همراه آموزش براي ترک دخانيات لازم و ضروري است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی