نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 528 تا صفحه 537 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير طول پيش دوره و دست برتري بر زمان واکنش ساده و انتخابي سالمندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
چکیده: 
اهداف: با افزايش سن در عملکرد شناختي نظير زمان واکنش تغييراتي رخ مي دهد. با توجه به اهميت آماده سازي در پاسخ به زمان واکنش در موقعيت هاي گوناگون زندگي، هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير پيش دوره هاي مختلف 0.5، 1.5، 2.5 و 3.5 ثانيه و دست برتري بر زمان واکنش شنيداري ساده و انتخابي است.مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نيمه تجربي است که با نرم افزار محقق ساخته که روايي و پايايي آن تاييد شده است انجام گرفت. جامعه آماري اين تحقيق شامل تمام سالمندان شهر اهواز بود که از بين آن ها 30 نفر به صورت نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه دست برتري چپ و راست قرار گرفتند. آزمون زمان واکنش به صورت ساده و انتخابي با پيش دوره هاي مختلف به صورت متغير از هر فرد گرفته شد. داده ها با استفاده از تحليل واريانس درون گروهي تجزيه و تحليل شد و سطح معناداري P<0.05 در نظر گرفته شد.يافته ها: نتايج نشان داد بين پيش دوره هاي مختلف و نيز بين زمان واکنش ساده و انتخابي تفاوت معناداري وجود دارد (P<0.05). پيش دوره هاي خيلي کوتاه (0.5 و 1.5) باعث افزايش زمان واکنش مي شود. همچنين مشخص شد افراد چپ دست زمان واکنش کوتاه تري نسبت به افراد راست دست دارند.نتيجه گيري: به دليل اينکه فرايندهاي پردازش شناختي در سالمندان کندتر صورت مي گيرد، به منظور آماده سازي افراد سالمند براي اجراي مهارت هاي مختلف بهتر است از پيش دوره هاي خيلي کوتاه اجتناب کرد. همچنين احتمالا افراد چپ دست به دليل برتري عصبي ذاتي ناشي از حجم ماده شيار مرکزي خاکستري مغز و درگيري بيشتر نيم کره راست مغز که رشته هاي عصبي بيشتري دارد زمان واکنش کوتاه تري نسبت به افراد راست دست دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی منش، س.، و نوروزی، ا.، و پارسایی، س.، و شتاب بوشهری، س.، و نوروزی سیدحسینی، ر.، و گونزالس وگا، ن. (1395). تاثیر طول پیش دوره و دست برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی سالمندان. سالمند, 11(4), 528-537. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286726Vancouver : کپی

رضایی منش سمیه، نوروزی ابراهیم، پارسایی سجاد، شتاب بوشهری سیده ناهید، نوروزی سیدحسینی رسول، گونزالس وگا نارسیسو. تاثیر طول پیش دوره و دست برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی سالمندان. سالمند. 1395 [cited 2022August13];11(4):528-537. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286726IEEE : کپی

رضایی منش، س.، نوروزی، ا.، پارسایی، س.، شتاب بوشهری، س.، نوروزی سیدحسینی، ر.، گونزالس وگا، ن.، 1395. تاثیر طول پیش دوره و دست برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی سالمندان. سالمند, [online] 11(4), pp.528-537. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286726. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 265 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی