برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  12 , شماره  1 ; از صفحه 27 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير چسب مخاطي تانيك اسيد بر رفلكس تهوع در نواحي كامنرم و لوزه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: بسياري از كارهاي دندان پزشكي از جمله قالب گيري ها و تهيه گرافي باعث تحريك رفلكس تهوع مي شوند كه از شايع ترين مشكلات دندان پزشكان و از عوامل نارضايتي بيماران مي باشد لذا نياز به درمان اين شرايط كاملا واضح است.تاكنون پژوهش هاي انجام شده براي كاهش اين رفلكس كم اثر يا وقت گير و يا تهاجمي بوده است. در اين پژوهش اثر تانيك اسيد به فرم چسب مخاطي در كاهش رفلكس تهوع مورد بررسي قرارگرفت.
مواد و روش ها: ممطالعه تجربي به شيوه ي كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور انجام شد.تعداد 88 نمونه به شيوه ي غير احتمالي آسان و از بين دانشجويان دانشكده دندان پزشكي اصفهان انتخاب شدند.شدت رفلكس تهوع با آبسلانگ سنجيده و ثبت شد و در هر درجه شدت رفلكس نمونه ها به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. به 44 نفر چسب مخاطي A و 44 نفر ديگر چسب B داده شد. نمونه ها چسب را به كام سخت خود چسباندند و پس از 20 دقيقه دوباره شدت رفلكس تهوع در آن ها سنجيده و ثبت شد. داده ها به وسيله روش هاي آماري توصيفي، آزمون هاي آماري Mann-whitneyو Wilcoxonمورد ارزيابي قرار گرفتند (a=0.05)
يافته ها: آزمون Wilcoxon نشان داد كه درجه رفلكس تهوع قبل و بعد از مصرف چسب مخاطي تانيك اسيد معني دار است (p value<0.001) ميانگين كاهش شدت رفلكس تهوع در گروه تانيك اسيد -1.23±0.47 و در گروه كنترل -0.11±0.32 بود، آزمون Mann-whitney اختلاف معني داري ميان ميانگين ميزان كاهش در دو گروه نشان داد (p value<0.001)
نتيجه گيري: چسب مخاطي تانيك اسيد سبب كاهش رفلكس تهوع مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

شادمهر، ا.، و هاشمی، ع.، و هاشمی نیا، س. (1395). بررسی تاثیر چسب مخاطی تانیک اسید بر رفلکس تهوع در نواحی کامنرم و لوزه. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, 12(1), 27-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286719Vancouver : کپی

شادمهر الهام، هاشمی عطیه، هاشمی نیا سیدمحسن. بررسی تاثیر چسب مخاطی تانیک اسید بر رفلکس تهوع در نواحی کامنرم و لوزه. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان. 1395 [cited 2021April18];12(1):27-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286719IEEE : کپی

شادمهر، ا.، هاشمی، ع.، هاشمی نیا، س.، 1395. بررسی تاثیر چسب مخاطی تانیک اسید بر رفلکس تهوع در نواحی کامنرم و لوزه. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, [online] 12(1), pp.27-32. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286719>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی