نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش تراز صداهاي آزاردهنده در بخش هاي باليني بيمارستان آموزشي درماني بوشهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، ایران
 
چکیده: 
اهداف: سروصدا يکي از مولفه هاي مهم آلودگي محيط زيست است. بيمارستان ها در معرض آلودگي هاي صوتي قرار دارند، به گونه اي که آثار منفي آن بر جنبه هاي مراقبتي، بيماران و کارکنان بيمارستان تاييد شده است. اين پژوهش با هدف تعيين شدت صوت در بخش هاي مختلف يک بيمارستان دانشگاهي بوشهر در سال 1394 انجام شده است.مواد و روش ها اين مطالعه مقطعي در بيمارستان دانشگاهي شهر بوشهر انجام شد. تراز معادل صوت در ده بخش باليني و محوطه اطراف بيمارستان در سه نوبت صبح، عصر و شب و در روزهاي تعطيل و عادي موردسنجش قرار گرفت. جمع آوري داده ها به کمک دستگاه سنجش شدت صوت مدل ST805 انجام شد. تحليل داده ها از طريق نرم افزار SPSS (نسخه 21)، آمار توصيفي (ميانگين و انحراف ­معيار) و آمار استنباطي (آزمون تحليل واريانس يک طرفه، و آزمون تابع دانکن) انجام شد. سطح معني داري 0.05? تعيين شد.يافته ها: بيشترين شدت صداهاي آزاردهنده در بين يازده بخش بيمارستان مربوط به اورژانس با شدت صوت 7.7±67.16 دسي بل بود. در ايستگاه هاي مختلف اندازه گيري، بيشترين و کمترين ميزان شدت صوت به ترتيب عبارت بودند از: اتاق هاي بستري بخش اطفال با ميانگين 4.8±64.11 دسي بل در مقابل اتاق هاي بستري بخش داخلي مردان با ميانگين 3.6±54.46 دسي بل، ايستگاه پرستاري اورژانس با 7.7± 67.15دسي بل در مقابل ايستگاه پرستاري بخش مراقبت هاي ويژه با ميانگين شدت صوت 5.1± 44.78دسي بل و راهروهاي بخش داخلي زنان با شدت صداي آزاردهنده 1.9±66.18 دسي بل در مقابل راهروهاي اتاق عمل با ميانگين شدت صوت 6.4±55.7 دسي بل.نتيجه گيري: با توجه به محدوده مجاز و استاندارد صدا در بيمارستان، ميزان تراز صدا در تمامي بخش هاي بيمارستان بالاتر از استاندارد آن در ايران بود. يافته هاي اين مطالعه ضرورت توجه بيشتر به موضوع آلودگي صوتي در بيمارستان ها را مورد تاکيد قرار داد. مديران بيمارستان مي توانند بر اساس اين يافته ها براي کاهش يا حذف منابع توليدکننده صداهاي آزاردهنده اقدام کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، م.، و بحرینی، م.، و دوبرادران، س.، و میرزایی، ک.، و شهامت، ش. (1395). سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 23(6), 902-909. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286637Vancouver : کپی

محمدی مسلم، بحرینی مسعود، دوبرادران سینا، میرزایی کامران، شهامت شهره. سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1395 [cited 2022May26];23(6):902-909. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286637IEEE : کپی

محمدی، م.، بحرینی، م.، دوبرادران، س.، میرزایی، ک.، شهامت، ش.، 1395. سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, [online] 23(6), pp.902-909. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286637. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 364 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی