برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 14 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير به كارگيري ابزار اندازه گيري درد توسط پرستاران بر ميزان مصرف داروهاي ضد درد و رضايتمندي بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف: اين مطالعه با هدف بررسي تاثير به كارگيري ابزار اندازه گيري درد توسط پرستاران بر ميزان مصرف داروهاي ضد درد و رضايتمندي بيماران بعد از جراحي پيوند عروق كرونر انجام شد.
زمينه: يكي از وظايف اصلي تيم درماني در بخش مراقبت هاي ويژه، تسكين درد بيماران است. اينكه استفاده از ابزار اندازه گيري درد مي تواند اثرات مثبتي در انتخاب نوع داروي ضد درد و تنظيم دوز موردنياز در بيماران داشته باشد هنوز نيازمند پژوهش بيشتر است.
روش كار: در يك مطالعه تجربي به صورت كارآزمايي باليني، 153 بيمار بستري در بخش مراقبت هاي ويژه به طور تصادفي در دو گروه آزمون (77 بيمار) و كنترل (76 بيمار) قرار گرفتند. ابزار اندازه گيري و مديريت درد توسط پرستاران به مدت 48 ساعت براي بيماران هوشيار استفاده شد. در گروه آزمون، تزريق داروي ضد درد بر اساس نمره شدت درد انجام شد. اقدامات معمول بخش براي گروه كنترل صورت گرفت. در هر دو گروه ميزان مصرف داروهاي ضد درد و رضايتمندي بيمار از تسكين درد ثبت شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحليل قرار گرفت. براي تحليل داده ها، آزمون هاي مجذور كاي، تي مستقل، من ويتني يو و رگرسيون لجستيك مورد استفاده قرار گرفتند.
يافته ها: نتـايج نشان داد كه به كارگيري ابـزار اندازه گيري درد منجر به افزايش تعداد دريـافت كنندگان داروهاي ضد درد و كاهش دوز دريافتي در طي 48 سـاعت اول پس از عمل در گروه آزمون شد. همچنين، ميزان رضايتمندي از تسكين درد در گروه آزمون نسبت به گروه كنترل بالاتر بود (p<0.0001).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان دهنده تاثير مطلوب استفاده از ابزار اندازه گيري درد در كنترل درد بيماران، استفاده صحيح و مناسب از مسكن ها، تجويز مقدار صحيح دارو بر اساس درد بيمار و افزايش رضايتمندي بيمار از تسكين درد  مي  باشد. لذا اندازه گيري شدت درد بيماران با استفاده از ابزار اندازه گيري درد، قبل و بعد از دريافت داروهاي ضد درد، در بخش مراقبت هاي ويژه جراحي قلب توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عقدایی، ن.، و نوابی، ز.، و آذرفرین، ر. (1394). تاثیر به کارگیری ابزار اندازه گیری درد توسط پرستاران بر میزان مصرف داروهای ضد درد و رضایتمندی بیمار بعد از جراحی پیوند عروق کرونر. پرستاری قلب و عروق, 4(2), 14-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286098Vancouver : کپی

عقدایی ناهید، نوابی زهرا، آذرفرین رسول. تاثیر به کارگیری ابزار اندازه گیری درد توسط پرستاران بر میزان مصرف داروهای ضد درد و رضایتمندی بیمار بعد از جراحی پیوند عروق کرونر. پرستاری قلب و عروق. 1394 [cited 2021May12];4(2):14-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286098IEEE : کپی

عقدایی، ن.، نوابی، ز.، آذرفرین، ر.، 1394. تاثیر به کارگیری ابزار اندازه گیری درد توسط پرستاران بر میزان مصرف داروهای ضد درد و رضایتمندی بیمار بعد از جراحی پیوند عروق کرونر. پرستاری قلب و عروق, [online] 4(2), pp.14-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286098. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی