برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 40 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اضافه وزن و چاقي در دانشجويان علوم پزشکي تهران در سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: چاقي و اضافه وزن به عنوان مهمترين عامل تهديد کننده سلامتي افراد در قرن حاضر مطرح مي باشد و دانشجويان از جمله افرادي هستند که در معرض خطر بالاي چاقي قرار دارند، لذا اين مطالعه با هدف بررسي ميزان چاقي و اضافه وزن در دانشجويان علوم پزشکي تهران در سال 1394 انجام شد.
روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي و بر روي 342 نفر از دانشجويان ساکن خوابگاه که به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و اندازه گيري قد و وزن جمع آوري گرديد. براي محاسبه چاقي و اضافه وزن از معيار شاخص توده بدني سازمان جهاني بهداشت استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS نسخه 16 انجام شد.
نتايج: ميزان چاقي و اضافه وزن در نمونه مورد بررسي به ترتيب برابر
1.5 و 15.2 درصد بود. بين متغير هاي جنسيت و وضعيت توده بدني دانشجويان رابطه معني داري مشاهده گرديد (p<0.001). همچنين تفاوت معني داري بين ميزان اضافه وزن و مصرف سيگار و نيز اضافه وزن و فعاليت فيزيکي منظم وجود داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: ميزان چاقي و اضافه وزن در بين دانشجويان علوم پزشکي در سطح بالايي قرار دارد و لذا برنامه هاي پيشگيرانه در زمينه رعايت رژيم غذايي و فعاليت فيزيکي منظم پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 195
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی