نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 31 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه شدت درد، طول زايمان و رضايتمندي از زايمان در روش بي حسي با تزريق فنتانيل و آب مقطر در زنان با زايمان طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خیابان فردوسی شمالی، خیابان رازی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يکي از دلايل شايع در سزارين انتخابي، ترس مادر از درد زايمان است، از اين رو براي کاهش آمار سزارين به زايمان بي درد توجهي ويژه شده است. اين تحقيق با هدف مقايسه تاثير دو روش تزريق زير جلدي آب مقطر و تزريق وريدي فنتانيل بر شدت درد، طول و رضايتمندي از زايمان انجام گرفت.روش ها: در اين کارآزمايي باليني 100 زن باردار در مرحله اول زايمان به صورت تصادفي به دو گروه 50 نفره بي حسي با تزريق آب مقطر و بي حسي با تزريق فنتانيل مورد بررسي قرار گرفتند. شدت درد ناحيه تحتاني كمر قبل و دقايق 10، 45 و 90 بعد از مداخله در دو گروه اندازه گيري گرديد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه، فرم ثبت اطلاعات مقياس ديداري درد و پرسشنامه رضايت سنجي بود. تحليل داده ها با کمک نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد.نتايج: ميانگين سني شرکت کنندگان در گروه بي حسي با تزريق آب مقطر و تزريق فنتانيل به ترتيب 23.54 و 24.46 سال بود. شدت درد دقيقه 45 بعد از مداخله و همينطور طول زمان مرحله اول زايمان در گروه بي حسي با آب مقطر به طور معناداري کمتر از گروه بي حسي با فنتانيل بود (P<0.05)؛ در حالي که ميزان رضايت از زايمان در گروه بي حسي با آب مقطر بيشتر از گروه بي حسي با فنتانيل بود (P=0.006).نتيجه گيري: به نظر مي رسد بي حسي با آب مقطر در مقايسه با فنتانيل در زنان مراجعه کننده جهت زايمان طبيعي از رضايت بيشتري در بين مادران برخوردار است. همچنين بررسي هاي بيشتري در اين زمينه پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پاشیب، م.، و ترجمان پرشکوه، ر.، و مصطفوی، ف.، و خادمی، س.، و عباسی، ا.، و خلفی، ع. (1395). مقایسه شدت درد, طول زایمان و رضایتمندی از زایمان در روش بی حسی با تزریق فنتانیل و آب مقطر در زنان با زایمان طبیعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, 4(3), 31-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285866Vancouver : کپی

پاشیب ملیحه، ترجمان پرشکوه رضا، مصطفوی فاطمه سادات، خادمی سیدحسین، عباسی امید، خلفی علی. مقایسه شدت درد, طول زایمان و رضایتمندی از زایمان در روش بی حسی با تزریق فنتانیل و آب مقطر در زنان با زایمان طبیعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 1395 [cited 2022August09];4(3):31-37. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285866IEEE : کپی

پاشیب، م.، ترجمان پرشکوه، ر.، مصطفوی، ف.، خادمی، س.، عباسی، ا.، خلفی، ع.، 1395. مقایسه شدت درد, طول زایمان و رضایتمندی از زایمان در روش بی حسی با تزریق فنتانیل و آب مقطر در زنان با زایمان طبیعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, [online] 4(3), pp.31-37. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285866. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 270 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی