برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  71 , شماره  1 ; از صفحه 107 تا صفحه 115 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير پودر دانه باديان رومي (Pimpinella anisum) بر عملکرد، هضم مواد مغذي و ميکروب هاي مضر روده گوساله هاي شيرخوار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران
 
چکیده: 

زمينه مطالعه: استفاده زياد از آنتي بيوتيک به عنوان محرک رشد سبب ايجاد باکتري هاي مقاوم مي شود و احتمال انتقال باقيمانده آنتي بيوتيک ها از طريق مصرف محصولات دامي، به انسان نيز وجود دارد. بنابراين بايد جايگزين هايي را به جاي استفاده از آنتي بيوتيک هاي محرک رشد شناسايي و به پرورش دهندگان دام معرفي کرد.
هدف: هدف آزمايش بررسي تاثير دانه باديان رومي بر خصوصيات عملکردي، هضم پذيري و ميکروب هاي مضر روده گوساله هاي شيرخوار بود.
روش کار: تعداد
24 راس گوساله ماده هلشتاين با ميانگين وزن 39.8±3.8 kg از روز چهارم تولد تا دو هفته پس از شيرگيري در قالب يک طرح کاملا تصادفي مورد استفاده قرار گرفتند. براي اين منظور اثرات پودر باديان رومي بر ماده خشک مصرفي، افزايش وزن، سن و وزن از شيرگيري، ضريب تبديل خوراک، قابليت هضم ظاهري ماده خشک، الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي مورد آزمايش قرار گرفتند. جيره ها شامل: 1) شاهد، 2) %0.25، 3) %0.5 باديان رومي در ماده خشک بودند.
نتايج: ماده خشک مصرفي به صورت روزانه ثبت و به صورت هفتگي ارزيابي گرديد که در کل هفته هاي دوره پرورش بين جيره ها اختلاف معني داري مشاهده نشد (
p>0.05). در سن 70 روزگي وزن پاياني در جيره هاي حاوي سطوح 0.25 و %0.5 باديان رومي به طور معني داري بيشتر از شاهد بود (p<0.05). براي ميانگين افزايش وزن در کل دوره بين جيره ها اختلاف معني داري وجود نداشت. قابليت هضم الياف نامحلول در شوينده خنثي و اسيدي بعد از شيرگيري در جيره حاوي 0.25 و %0.5 باديان رومي بيشتر از جيره شاهد بود (p<0.05). ضريب تبديل در زمان قبل از شيرگيري تحت تاثير جيره ها قرار نگرفت (p>0.05)، اما بعد از شيرگيري در جيره %0.5 و %0.25 باديان رومي به طور معني داري نسبت به جيره شاهد بهبود يافت (p<0.05). سن و وزن از شيرگيري تحت تاثير جيره ها قرار نگرفت (p>0.05). نيتروژن آمونياکي و pH مايع شکمبه تحت تاثير باديان رومي نسبت به شاهد افزايش داشت (p<0.05). در جيره حاوي 0.25 و %0.5 باديان رومي جمعيت ايکولاي روده کاهش معني دار را نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري نهايي: استفاده از دانه باديان رومي به عنوان يک گياه دارويي باعث بهبود عملکرد گوساله ها شد. از طرفي با کاهش جمعيت ايکولاي مدفوع اثر مفيدي بر سلامت دام و محيط نشان داد. لذا شايد بتوان آن را جايگزين مناسبي براي آنتي بيوتيک به حساب آورد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی