برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  71 , شماره  1 ; از صفحه 99 تا صفحه 106 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر اسيدهاي چرب امگا-3 دريايي و گياهي در تصحيح مقاومت به انسولين القا شده به وسيله اسيدهاي چرب اشباع در آديپوسيت هاي کشت داده شده گاوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز، ایران
 
چکیده: 

زمينه مطالعه: گاوهاي شيري امروزي به دليل انتخاب ژنتيکي صورت گرفته در سال هاي گذشته به منظور توليد شير بيشتر نسبت به گذشته به انسولين مقاومتر شده اند و همين امر باعث ليپوليز گسترده در بافت چربي و آزادسازي مقادير زيادي از اسيدهاي چرب غير استريفيه به جريان خون مي شود که سر منشا بسياري از ناهنجاري هاي ديگر مي باشد.
هدف: توانايي اسيدهاي چرب امگا-
3 متوسط زنجير منابع گياهي و بلند زنجير روغن ماهي در پيشگيري از مقاومت به انسولين در آديپوسيت هاي کشت داده شده مورد بررسي قرار گرفت.
روش کار: در اين آزمايش اسيدهاي چرب روغن هاي مختلف صابوني شده و به منظور ايجاد ترکيب هاي مورد نظر از اسيدهاي چرب با نسبت هاي مختلف باهم مخلوط شدند. ترکيب هاي مورد نظر عبارت بودند از:
1) اسيدهاي چرب کاملا اشباع (SFA)، 2) اسيدهاي چرب اشباع + اسيدهاي چرب غير اشباع امگا-6/امگا-3 از منابع گياهي متوسط زنجير با نسبت 1 به (1:1 SFA-MC) 1 و 3) اسيدهاي چرب اشباع + اسيدهاي چرب غير اشباع امگا-6/امگا-3 از منابع دريايي بلند زنجير با نسبت 1 به (SFA-LC1:1) 1. آديپوسيت ها در حضور تيمارهاي آزمايشي کشت داده شده و از اپي نفرين براي تحريک ليپوليز استفاده شد و با افزودن انسولين به همراه اپي نفرين توانايي آن در پيشگيري از ليپوليز سنجيده شد. براي تعيين شدت ليپوليز غلظت گليسرول در محيط کشت اندازه گيري شد.
نتايج: نتايج به دست آمده نشان داد که اسيدهاي چرب اشباع مقاومت به انسولين را در آديپوسيت ها القا کردند به طوري که در تيمار
SFA انسولين در هيچ غلظتي از افزايش ليپوليز ناشي از اپي نفرين جلوگيري نکرد. اسيدهاي چرب امگا-3 از منبع روغن ماهي به طور موثري از توسعه مقاومت به انسولين در آديپوسيت ها پيشگيري کرد به طوري که با افزايش غلظت انسولين در محيط کشت توانايي اپي نفرين در تحريک ليپوليز رو به کاستي نهاد. اسيدهاي چرب امگا-3 متوسط زنجير از منابع گياهي اين توانايي را از خود نشان ندادند.
نتيجه گيري نهايي: اسيدهاي چرب امگا-
3 از منبع روغن ماهي حساسيت به انسولين را در آديپوسيت هاي گاوي افزايش داد ولي اسيدهاي چرب امگا-3 منابع گياهي اين توانايي را نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی