برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1395 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 280 تا صفحه 285 .
 
عنوان مقاله: 

الگويابي رابطه ميان كاربرد مولفه هاي مديريت شش سيگماي ناب با مشتري محوري در كتابخانه هاي دانشگاهي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: مديريت شش سيگماي ناب حاصل دو رويكرد مديريت شش سيگما و توليد ناب است كه هر كدام به دنبال بهبود فرايندها و برآورده سازي نيازهاي كاربران سازمان با تمركز بر استفاده از دانش كاركنان مي باشند. هدف اين پژوهش، الگويابي رابطه كاربرد مولفه هاي مديريت شش سيگماي ناب با مشتري محوري در كتابخانه هاي دانشگاهي شهر تهران با كاربست مدل سازي معادله ساختاري بود.روش بررسي: روش پژوهش پيمايشي - تحليلي، نوع مطالعه كاربردي و جامعه پژوهش تمامي مديران و مسوولان كتابخانه مركزي دانشگاه هاي زير نظر وزارت بهداشت و وزارت علوم شهر تهران، با حجم 150 نفر بوده است. جمع آوري اطلاعات به روش كتابخانه اي و ابزار پرسشنامه انجام شده، روايي پرسشنامه، مورد تاييد استادان حوزه كتابداري و مديريت قرار گرفته و پايايي آن با Cronbach's alpha، در پرسشنامه شش سيگماي ناب برابر 0.89 و در پرسشنامه مشتري محوري مقدار 0.86 محاسبه شد. تجزيه و تحليل داده ها با روش توصيفي و آزمون هايPearson ، Kolmogorov-Smirnov، ماتريس همبستگي و مقادير T براي تحليل روابط و ايجاد الگو، آزمون t تك نمونه و نرم افزارهاي SPSS و LISREL در روش استنباطي استفاده شد. در نهايت، از تحليل عاملي تاييدي و مدل يابي معادلات ساختاري براي آزمون فرضيات استفاده گرديد.يافته ها: مولفه هاي مديريت مبتني بر حقايق و اطلاعات، همكاري بي حد و مرز و فن آوري اطلاعات همبستگي مثبت و معني داري با مشتري محوري در كتابخانه ها داشت (ميزان معني داري مولفه ها به ترتيب 2.63، 2.98 و 1.98) و ميزان كاربرد اين مولفه ها در كتابخانه هاي دانشگاهي شهر تهران در وضعيت مطلوبي قرار گرفته بود.نتيجه گيري: وضعيت به كارگيري مديريت شش سيگماي ناب در جامعه مورد بررسي در سطح مطلوبي قرار ندارد و نيازمند توجه بيشتر مديران كتابخانه هاست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسوی، س.، و محمداسماعیل، ص. (1395). الگویابی رابطه میان کاربرد مولفه های مدیریت شش سیگمای ناب با مشتری محوری در کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران. مدیریت اطلاعات سلامت, 13(4), 280-285. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285295Vancouver : کپی

موسوی سیده زهرا، محمداسماعیل صدیقه. الگویابی رابطه میان کاربرد مولفه های مدیریت شش سیگمای ناب با مشتری محوری در کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران. مدیریت اطلاعات سلامت. 1395 [cited 2021December09];13(4):280-285. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285295IEEE : کپی

موسوی، س.، محمداسماعیل، ص.، 1395. الگویابی رابطه میان کاربرد مولفه های مدیریت شش سیگمای ناب با مشتری محوری در کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران. مدیریت اطلاعات سلامت, [online] 13(4), pp.280-285. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285295. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی