نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  20 , شماره  57 ; از صفحه 97 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

تشخيص واکنش هاي ژئومورفيک مخروط افکنه هاي جنوب دشت بيرجند به فعاليت هاي تکتونيکي و تغييرات آب و هوايي با استفاده از داده هاي ميداني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیای، دانشگاه پیام نور، تهران
 
چکیده: 
مخروط افکنه ها به عنوان يکي از اشکال ژئومورفولوژيکي مهم در تامين آب اهميت بسيار زيادي دارند. قسمت اعظم مراکز شهري و روستايي ايران به ويژه در بخش هاي مرکزي و شرقي بر روي مخروط افکنه ها استقرار يافته اند. آن ها ازجمله اشکال ژئومورفولوژيکي هستند که فعاليت هاي تکتونيکي در کنار تغييرات آب و هوايي مهم ترين عامل کنترل کننده آن ها محسوب مي شود. مخروط افکنه هاي واقع در نيمه جنوبي حوضه آبريز دشت بيرجند به علت نزديکي به شهر و استقرار مناطق مسکوني بر روي آن از اهميت ويژه اي برخوردار هستند. مساله اصلي در اين مقاله، چگونگي نقش عوامل آب و هوايي و فعاليت هاي تکتونيکي در تغيير مورفولوژي مخروط افکنه هاي منطقه مورد مطالعه است. رشته کوه باقران در جنوب حوضه آبريز دشت بيرجند بخشي از پهنه جوش خورده سيستان است. مهم ترين واحدهاي سنگي در اين رشته کوه آميزه هاي افيوليتي کرتاسه فوقاني، فليش هاي کرتاسه-پالئوژن و کنگلومراهاي نئوژن است که قديمي ترين واحدهاي آن مربوط به کرتاسه فوقاني است. در اين مطالعه از شواهد ژئومورفولوژي در بررسي مورفوتکتونيک فعال منطقه استفاده شده است. به اين ترتيب چگونگي در معرض قرارگيري و شکل لندفرم ها حاصل از فرايندهاي گوناگون جهت بررسي مورفوتکتونيک منطقه مورداستفاده قرارگرفته اند. براي اين منظور شاخص هاي و مورد استفاده قرار گرفته است. بررسي دانه بندي نمونه هاي رسوبي و شبکه هاي زهکش مخروط افکنه ها نشانگر چگونگي اثرگذاري شرايط اقليمي و تکتونيکي است. براي اين منظور از مشاهدات ميداني و گرانولومتري رسوبات استفاده شده است. نتايج حاکي از جواني فعاليت هاي تکتونيکي و چگونگي فعاليت هاي مورفوتکتونيک و نيز شدت عملکرد فرايندهاي ديناميک بيروني در منطقه است. آناليزهاي گرانولومتري منطقه به عنوان شاهدي از فعاليت هاي تکتونيکي منطقه و تبديل لندفرم هاي مخروط افکنه به باهادا و دشت هاي ريگي، نشانگر تغيير اقليم و فعاليت فرسايش بادي بر روي اين لندفرم ها با شدت بيش تري مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ثقفی، م.، و امیراحمدی، ا.، و ربیعی، م. (1395). تشخیص واکنش های ژئومورفیک مخروط افکنه های جنوب دشت بیرجند به فعالیت های تکتونیکی و تغییرات آب و هوایی با استفاده از داده های میدانی. جغرافیا و برنامه ریزی, 20(57), 97-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285020Vancouver : کپی

ثقفی مهدی، امیراحمدی ابوالقاسم، ربیعی مریم. تشخیص واکنش های ژئومورفیک مخروط افکنه های جنوب دشت بیرجند به فعالیت های تکتونیکی و تغییرات آب و هوایی با استفاده از داده های میدانی. جغرافیا و برنامه ریزی. 1395 [cited 2022August12];20(57):97-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285020IEEE : کپی

ثقفی، م.، امیراحمدی، ا.، ربیعی، م.، 1395. تشخیص واکنش های ژئومورفیک مخروط افکنه های جنوب دشت بیرجند به فعالیت های تکتونیکی و تغییرات آب و هوایی با استفاده از داده های میدانی. جغرافیا و برنامه ریزی, [online] 20(57), pp.97-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285020. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 259 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی