برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  27 , شماره  105 ; از صفحه 119 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات فيزيولوژيکي تنش شوري (کلريد سديم) بر جوانه زني و رشد گياهچه اي ژنوتيپ هاي گندم نان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده فنی و کشاورزی مراغه، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

تنش شوري و مبارزه با آن از عمده مسائلي است که بشر از هزاران سال پيش تا کنون با آن دست به گريبان بوده است. مشکلات مربوط به جوان هزني و استقرار مطلوب گياه يکي از مهم ترين دغدغه هاي کشاورزان در مناطق خشک و نيمه خشک مي باشد. در اين راستا و به منظور ارزيابي اثر تنش شوري بر جوانه زني رقم هاي گندم نان، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با دو عامل و سه تکرار انجام شد. عامل هاي آزمايشي شامل ارقام مختلف گندم نان (هشت رقم) و چهار سطح تنش شوري (با غلظت صفر، 3، 6 و 9 گرم نمک طعام در ليتر) بود. نتايج نشان داد که بين ژنوتيپ هاي گندم و همچنين بين سطوح مختلف تنش شوري بر طول ريشه چه، طول ساقه چه، طول کلئوپتيل، وزن تر گياهچه و درصد جوانه زني اختلاف معني دار (p£0.01) مشاهده شد. هم چنين اثر ژنوتيپ بر نسبت طول ريشه چه به طول ساقه چه بسيار معني دار ولي اثر تنش شوري بر آن، معني دار (p£0.05) گرديد. از طرف ديگر نسبت وزن تر ريشه چه به وزن تر ساقه چه تحت تاثير معني دار ژنوتيپ قرار گرفت، ولي اثر تنش شوري بر اين صفت معني دار نگرديد. اثر متقابل ژنوتيپ و تنش شوري بر صفت طول ريشه چه معني دار بود. با افزايش تنش شوري، مقدار تمامي صفت هاي مورد مطالعه به جز نسبت طول ريشه چه به طول ساقه چه کاهش يافت. بيش ترين همبستگي، بين دو صفت نسبت وزن تر ريشه چه به وزن تر ساقه چه و وزن تر ريشه چه (r=0.95) به دست آمد. تجزيه کلاستر بر مبناي داده هاي استاندارد شده، ژنوتيپ ها را در سه گروه قرار داد. رقم آذر 2 از نظر تحمل به شوري و اغلب صفت هاي مورد بررسي به جز وزن تر ريشه چه، نسبت هاي طول ريشه چه به طول ساقه چه و نسبت وزن تر ريشه چه به وزن تر ساقه چه از ساير رقم ها برتر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی