برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  8 , شماره  20 ; از صفحه 49 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

آموزش مراقبت هاي مذهبي بيماران، نياز فراموش شده در آموزش پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه : با توجه به اينکه در حال حاضر متاسفانه توجه به مراقبت هاي مذهبي و ديني بيماران بستري در بخش هاي درماني در حوزه آموزش پزشکي مورد بي توجهي قرار گرفته است، پژوهش حاضر با هدف سنجش نياز به مراقبت هاي مذهبي بيماران بستري در بيمارستان طراحي شده است .
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي مقطعي مي باشد. نمونه هاي مورد پژوهش شامل ده درصد از بيماراني هستند که به هر دليل در زمان انجام طرح در يکي از بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اراک بستري و با استفاده از روش غير احتمالي از نوع سهميه اي انتخاب شده اند . ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش بود که بخش اول آن مشخصات دموگرافيک و بخش دوم پرسشنامه خود ساخته اي مشتتمل بر11 سوال درحيطه ضرورت آموزش مراقبتهاي مذهبي بود که پس از اخذ رضايت نامه کتبي، جهت تکميل در اختيار آنها قرار داده شد. در نهايت داده ها جمع آوري و تجزيه و تحليل نتايج از طريق نرم افزار آماري spss (نسخه 16) انجام گرفت.
يافته ها: اکثر افراد مورد مطالعه مونث و ساکن شهر و با ميانگين سني 44 سال بودند. آزمون کاي اسکوير در بعد نياز هاي آموزشي مراقبت هاي مذهبي بيماران تفاوت آماري معني دار را نشان داد (p<0.05). آزمون آناليز واريانس يک طرفه نيز ارتباط معني داري را از نظر سن و شغل با نياز هاي آموزشي در بعد مراقبت هاي مذهبي در نمونه هاي مورد پژوهش نشان داد(p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش حاضر، انجام مراقبت هاي مذهبي به منظور ارتقاء سطح مراقبتهاي باليني از نظر بيماران بسيار مهم و ضروري است. در نتيجه توصيه مي شود مسوولين وبرنامه ريزان بخش آموزش پزشکي کشور، روش هاي مراقبت هاي مذهبي را بعنوان بخشي از مراقبت هاي جامع باليني بيماران در سر فصل دروس دانشجويان رشته هاي مختلف پزشکي منظور نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی