برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  8 , شماره  20 ; از صفحه 38 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شکاف کيفيت خدمات آموزشي در دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با استفاده از تکنيک سروکوال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
چکیده: 
زمينه و هدف : اهميت خدمات آموزشي و نقش آن در پيشبرد اهداف جامعه بر هيچ کس پوشيده نيست. آموزش مناسب و رضايتمندي دانشجويان منجر به ارتقا سيستم و در نهايت توسعه جامعه خواهد گرديد. هدف از اين مطالعه بررسي شکاف کيفيت خدمات آموزشي در دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بود.روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت توصيفي تحليلي در سال 1393 انجام شد. کليه دانشجويان دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به تعداد 246 نفر و با روش تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار بررسي، پرسشنامه استاندارد 27 سوالي سروکوال بود . ميزان آلفاي کرونباخ 93 درصد و ضريب آزمون – بازآزمون 86 درصد بود. داده ها با نرم افزار spss و توسط آزمون هاي آنووا، تي و تي جفتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: به ترتيب شکاف کيفيت خدمات آموزشي در ابعاد تضمين، پاسخگويي، همدلي، قابليت اطمينان و ملموس بودن برابر با 1.375، 1.640، 1.497، 1.332، 1.994 بود که به لحاظ آماري معني دار بود( p<0.001). ميانگين شکاف کيفيت خدمات آموزشي بين ادراکات و انتظارات دانشجويان برابر با 1.570 بود (p<0.001). بين ادراکات و انتظارات دانشجويان با جنسيت آنها رابطه معني دار نبود (p>0.05) اما بين سن دانشجويان و ادراکات آنها از کيفيت خدمات آموزشي رابطه معني دار وجود داشت (p=0.015).نتيجه گيري: با توجه به وجود شکاف گسترده تر در حيطه ملموس و پاسخگويي، به نظر مي رسد توجه سياستگزاران به اين دو حيطه به بهبود کيفيت خدمات آموزشي منجر خواهد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارعی، ا.، و علیجان زاده، م.، و موسی زاده، ع. (1394). بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از تکنیک سروکوال. توسعه آموزش در علوم پزشکی, 8(20), 38-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=284408Vancouver : کپی

زارعی احسان، علیجان زاده مهران، موسی زاده علیرضا. بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از تکنیک سروکوال. توسعه آموزش در علوم پزشکی. 1394 [cited 2021December07];8(20):38-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=284408IEEE : کپی

زارعی، ا.، علیجان زاده، م.، موسی زاده، ع.، 1394. بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از تکنیک سروکوال. توسعه آموزش در علوم پزشکی, [online] 8(20), pp.38-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=284408. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 173 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی