برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1394 , دوره  58 , شماره  8 ; از صفحه 432 تا صفحه 440 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه الکترومايوگرافي عضلات ساق پا در موقعيت هاي مختلف ايستادن مردان داراي کف پاي صاف و طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: کف پاي صاف از جمله تغييراتي به شمار مي رود که ممکن است باعث تغيير در الگوي فعال شدن عضلات گردد. درک تغيير فعاليت عضلات در موقعيت هاي مختلف ايستادن افراد داراي کف پاي صاف، بينش خوبي براي پيش گيري از بروز آسيب هاي مختلف اندام تحتاني در اين افراد خواهد داد، لذا هدف از تحقيق حاضر، مقايسه الکترومايوگرافي عضلات ساق پا در موقعيت هاي مختلف ايستادن مردان داراي کف پاي صاف و طبيعي است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي در دانشگاه خوارزمي تهران در سال 91-92 انجام شده است. 40 نفر دانشجوي مرد سالم، شامل 20 نفر داراي کف پاي صاف و 20 نفر داراي کف پاي طبيعي در اين تحقيق نيمه تجربي شرکت کردند. ناهنجاري کف پا با استفاده از تست افت ناوي انداز ه گيري شد. هر آزمودني در پنج موقعيت ايستادن قرار گرفت و فعاليت عضلات با دستگاه الکترومايوگرافي ثبت گرديد. براي تجزيه تحليل داده ها از نرم افزار
Matlab و SPSS و براي مقايسه متغيرهاي وابسته مورد نظر از آزمون تحليل واريانس مختلط (آنوا) در سطح معناداري p£0.05 استفاده شد.
نتايج: تفاوت معناداري در فعاليت عضلات نازک ني بلند و درشت ني قدامي بين دو گروه در موقعيت هاي تک پا چشم بسته و تک پا سربالا مشاهده گرديد (
P£0.05) و در فعاليت بقيه عضلات تفاوت معناداري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد وضعيت غيرطبيعي پا مي تواند بر تغيير فعاليت عضلات اندام تحتاني زمان ايستادن موثر باشد که متعاقبا مي تواند الگوهاي آسيب را تغيير دهد که پيشنهاد مي گردد جهت کاهش خطرات بر طراحي تمرينات اصلاحي و برنامه درماني مناسب تمرکز شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

هاشمی تکلیمی، م.، و رضوان نوبهار، ش.، و فائزی، گ.، و موسوی، س. (1394). مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا در موقعیت های مختلف ایستادن مردان دارای کف پای صاف و طبیعی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 58(8), 432-440. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=284198Vancouver : کپی

هاشمی تکلیمی مریم السادات، رضوان نوبهار شبنم، فائزی گلناز، موسوی سیدکاظم. مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا در موقعیت های مختلف ایستادن مردان دارای کف پای صاف و طبیعی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1394 [cited 2021April13];58(8):432-440. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=284198IEEE : کپی

هاشمی تکلیمی، م.، رضوان نوبهار، ش.، فائزی، گ.، موسوی، س.، 1394. مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا در موقعیت های مختلف ایستادن مردان دارای کف پای صاف و طبیعی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 58(8), pp.432-440. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=284198>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی