برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر هشت هفته مصرف چاي سبز، تمرين هوازي و ترکيب آن ها بر آنزيم هاي کبدي و آپوليپوپروتئين هاي سرمي زنان داراي اضافه وزن غيرفعال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 

مقدمه: وجود ترکيبات کاتچينن ها در چاي سبز از پراکسيداسيون ليپيدي توسط مواد شيميايي در کبد و کليه جلوگيري مي کند. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثر هشت هفته مصرف چاي سبز، تمرين هوازي و ترکيب آن ها بر آنزيم هاي کبدي و آپوليپوپروتئين هاي سرمي زنان داراي اضافه وزن غيرفعال بود.
روش کار: دراين مطالعه نيمه تجربي که در سال 1394 در مشهد انجام شد، 40 زن غيرفعال داراي اضافه وزن با دامنه سني 35 تا 50 سال و نمايه توده بدني 25 تا 27 کيلوگرم بر متر مربع به روش نمونه گيري انتخابي در دسترس و هدفدار انتخاب شدند، و بصورت تصادفي در چهار گروه مساوي، چاي سبز، تمرين هوازي، ترکيبي وکنترل، تقسيم شدند. گروه تمرين هوازي به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه به مدت 45 تا60 دقيقه با شدت معادل 65-75 % حداکثر ضربان قلب بود. گروه مصرف چاي سبز در همين زمان، روزانه 3 نوبت و بعد از گذشت 2 ساعت از هر وعده غذايي، 2 گرم چاي خشک را در100 ميلي ليتر آب دم کرده و مصرف ميکردند. براي مقايسه ميانگين هاي درون و بين گروهي به ترتيب از روش تي همبسته و آناليز واريانس يک طرفه استفاده شد. همچنين به منظور مقايسه گروه ها با يکديگر، از آزمون تعقيبي (
LSD) استفاده گرديد. (سطح معناداري کمتر از 0.05 در نظرگرفته شد).
نتايج: مقادير وزن و نمايه توده بدن در هر سه گروه چاي سبز، تمرين هوازي و ترکيب هر دو آنها کاهش معني دار يافته است. سطوح آپوليپوپروتئين
A و B فقط درگروه تمرين هوازي معني دار است. مقادير ALT در گروه تمرين هوازي و تمرين هوازي با چاي سبز، و مقادير AST در گروه چاي سبز و تمرين هوازي تغييرمعني دارداشت. تفاوت ميانگين ها در متغير وزن بدن، نمايه توده بدن، آپوليپوپروتئين B و AST به لحاظ آماري معني دار است.
نتيجه گيري: هشت هفته تمرين هوازي، مصرف چاي سبز و ترکيب اين دو با يکديگر از طريق کاهش آنزيم هاي کبدي و برخي ريسک فاکتورهاي قلبي عروقي مي تواند احتمالا درکاهش يافتن التهاب در بهبود سلامت قلب و عروق موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتحی، م.، و خیرآبادی، س.، و رمضانی، ف.، و حجازی، ک. (1395). اثر هشت هفته مصرف چای سبز, تمرین هوازی و ترکیب آن ها بر آنزیم های کبدی و آپولیپوپروتئین های سرمی زنان دارای اضافه وزن غیرفعال. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 59(2), 114-123. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=284158Vancouver : کپی

فتحی مهرداد، خیرآبادی سمیه، رمضانی فریبرز، حجازی کیوان. اثر هشت هفته مصرف چای سبز, تمرین هوازی و ترکیب آن ها بر آنزیم های کبدی و آپولیپوپروتئین های سرمی زنان دارای اضافه وزن غیرفعال. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1395 [cited 2021September27];59(2):114-123. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=284158IEEE : کپی

فتحی، م.، خیرآبادی، س.، رمضانی، ف.، حجازی، ک.، 1395. اثر هشت هفته مصرف چای سبز, تمرین هوازی و ترکیب آن ها بر آنزیم های کبدی و آپولیپوپروتئین های سرمی زنان دارای اضافه وزن غیرفعال. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 59(2), pp.114-123. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=284158. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 381 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی