برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1395 , دوره  10 , شماره  7 ; از صفحه 1 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير طب فشاري گوش بر اضطراب و شدت تهوع بيماران کانديداي آپاندکتومي: کارآزمايي باليني تصادفي شده (مقاله كارآزمايي باليني)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اضطراب و تهوع از علائم شايع و آزاردهنده اي است که بيماران قبل از آپاندکتومي تجربه مي کنند. اين پژوهش با هدف تعيين تاثير طب فشاري گوش بر اضطراب و شدت تهوع بيماران کانديد عمل جراحي آپانديسيت انجام گرفت.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع کارآزمايي باليني يک سو بي خبر و سه گروهي است که بر روي 72 بيمار نامزد آپاندکتومي بستري در بخش جراحي انجام شد. نمونه ها به روش در دسترس، انتخاب و سپس به طور تصادفي در سه گروه مداخله، پلاسبو و کنترل قرار گرفتند. بيماران گروه مداخله، طب فشاري را در نقاط صحيح و گروه پلاسبو در نقاط دروغين به مدت 15 دقيقه دريافت کردند. اضطراب و شدت تهوع قبل، بعد و نيم ساعت بعد از مداخله در هر سه گروه اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري کاي اسکوئر، کراسکال واليس، آناليز واريانس با اندازه هاي تکراري، آناليز واريانس يک طرفه و فريدمن تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: طب فشاري در نقاط صحيح به طور معني داري باعث کاهش ميانگين نمره اضطراب در دقيقه 15 (
P<0.02) و 30 (p<0.001) بعد از مداخله در گروه آزمون نسبت به دو گروه کنترل و پلاسبو شد (p<0.001)، ولي ميانگين نمره شدت تهوع، قبل از دقيقه 15 و دقيقه 30 بعد از مداخله بين سه گروه، تفاوت آماري معني داري نداشت.
نتيجه گيري: طبق نتايج اين مطالعه، به کارگيري طب فشاري در نقاط صحيح مي تواند اضطراب بيماران کانديد عمل جراحي آپاندکتومي را کاهش دهد، اما تاثير باليني چنداني بر شدت تهوع آنها ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی