برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  28 , شماره  107 ; از صفحه 159 تا صفحه 166 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع فنوتيپي و ژنتيکي و ارزيابي روابط صفات زراعي در لاين هاي برنج متحمل به سرما

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد
 
چکیده: 

براي ارزيابي تنوع فنوتيپي و ژنتيکي و بررسي روابط بين صفات در پنج ژنوتيپ برنج.( Oryza sativa L) منتخب از آزمايشات مشاهده اي بيست لاين متحمل به سرما (و يک شاهد، آزمايشي سه ساله در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در استان چهارمحال و بختياري انجام شد. نتايج نشان داد که تفاوت بين ژنوتيپ ها براي صفات تعداد روز تا ظهور خوش هها و رسيدگي، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، طول خوشه، تعداد دان ه در خوشه، وزن صد دانه و عملکرد دانه در واحد سطح، بسيار معني دار بود. براي کليه صفات ضرايب تنوع فنوتيپي بيشتر از ژنتيکي بود. ارتفاع بوته بيشترين و تعداد ساقه نابارور در بوته کمترين وراثت پذيري عمومي را داشت. عملکرد دانه نيز از وراثت پذيري نسبتا بالايي برخوردار بود. همبستگي فنوتيپي و ژنتيکي عملکرد با صفات تعداد ساقه بارور در بوته و وزن دانه مثبت و بسيار معني دار و با ديگر صفات به جز تعداد دانه پرشده در خوشه، منفي و معني دار بود. در تجزيه رگرسيون مرحله اي، صفات تعداد ساقه بارور در بوته، تعداد دانه پر در خوشه، وزن دانه و تعداد روز تا خوشه دهي به ترتيب وارد مدل شده و جمعا 91 درصد تغييرات عملکرد دانه را توجيه کردند. تجزيه ضرايب مسير نشان داد که بيشترين اثر مستقيم بر عملکرد دانه مربوط به صفت تعداد ساقه بارور در بوته بود. وزن دانه نيز با داشتن اثر مستقيم مثبت و بالا و اثر غير مستقيم مثبت از طريق تعداد ساقه بارور در بوته، علي رغم آثار غير مستقيم و منفي از مسي ر ديگر صفات، همبستگي مثبت و بسيار معن يداري با عملکرد داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی